ناحيه هفده  شامل گروه هاي استان همدان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر همدان و در 31 شهریور  سال 1379 برگزار گرديد. این ناحیه شامل همدان، ملایر، نهاوند، رزن،تویسرکان،اسدآباد، صالح آباد، لالجین، بهار، قهاوند، فامنین، کبودرآهنگ، مریانج، سامن، ازندریان، جوکار، فیروزان، کیان، قروه...

ادامه مطلبادامه مطلب