ناحيه ده شامل گروه هاي استان خراسان رضوي  مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر مشهد و در اسفند ماه سال 1377 برگزار گرديد. شهر های این ناحیه شامل مشهد-قوچان-سبزوار-تربت حیدریه-تایباد-باخزر-تربت جام-فریمان-صالح آباد-نیشابور-شهرفیروزه-کاشمر-مه ولات-کوهسرخ-گناباد-بجستان-جنگل-درگز-خواف-رشتخوار-بردسکن-خلیل آباد-شاندیز-طرقبه-چناران-کلات می باشد. در حال حاضر اين ناحيه از 17 کميته...

ادامه مطلبادامه مطلب