ناحيه 24 شامل گروه هاي استان قزوين مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر قزوين و در سال 1379 برگزار گرديد. این ناحیه شامل قزوین، تاکستان، بویین زهرا، آبیک، شال، اسفرورین، الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه می باشد. در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته...

ادامه مطلبادامه مطلب