ناحيه بيست و هشت شامل گروه هاي استان ایلام مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر آبدانان و در بهمن ماه سال 1384 برگزار گرديد. این ناحیه شامل .آبدانان،ارمو،ایلام،ایوان،بدره،چم کبود،دره شهر،دهلران،سرابله،شهرک هزارانی،مهران،ملکشاهی،مورموری،موسیان،میشخاص،هلیلان،شهرک شهیدکشوری،شباب می باشد . در حال حاضر اين ناحيه از یک کميته شهري...

ادامه مطلبادامه مطلب