ناحيه بيست و نه شامل گروه هاي استان خراسان جنوبی مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در فروردین ماه  سال 1382 برگزار گرديد. این ناحیه شامل بیرجند_قاین _طبس_ فردوس_ نهبندان _سربیشه _مود _اسدآباد_ خضری_ نیمبلوک _حاجی آباد_ دیهوک _عشق آباد _سرایان _بشرویه_ آیسک و ارسک...

ادامه مطلبادامه مطلب