ناحيه بيست و سه  شامل گروه هاي استان گلستان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر گرگان روستاي نوديجه و در 31 فروردین 1382 برگزار گرديد. این ناحیه شامل آشخانه، پیش قلعه، سملقان، قاضی، مانه، اسفراین، درق، صفی آباد، بجنورد، راز،جرگلان، غلامان، گرمه، جاجرم،...

ادامه مطلبادامه مطلب