ناحيه نه شامل گروه هاي استان کرمان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر کرمان و در سال 1377 برگزار گرديد. این ناحیه شامل ۱ زرند: (خانوک.ریحانشهر.کوهبنان.پابدانا.یزدان شهر) ،۲  رفسنجان: (سرچشمه.کشکوئیه.احمداباد.) ، ۳ بم: (بروات.خواجه عسکر.دهبکری.ابارق.تهرود) ، ۴ کرمان : (بردسیر.قریه العرب ماهان.راین.جوپار.رابر.لاله زار)...

ادامه مطلبادامه مطلب