ناحيه  چهار  شامل گروه هاي استان کرمانشاه مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1380 و در شهر کرمانشاه برگزار گرديد. ناحیه چهار شامل کرمانشاه، بیستون، هرسین، کنگاور، اسلام آباد، حمیل، سرپل ذهاب، قصرشیرین، کرندغرب، پاوه، جوانرود، روانسر، شاهو، نودشه، نوسود، سنقر، صحنه و میانراهان...

ادامه مطلبادامه مطلب