ناحيه  بيست و پنج شامل گروه هاي استان کردستان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1377 و در شهر سنندج برگزار گرديد. این ناحیه شامل سنندج ، کامیاران ، مریوان ، سروآباد ، سقز ، بانه ، دیواندره ، قروه ، قلعه ،...

ادامه مطلبادامه مطلب