ناحيه شانزده  شامل گروه هاي استان هرمزگان و شهرهایی از استان کرمان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بندرعباس و در سال 1377 برگزار گرديد. این ناحیه شامل بندرعباس ،قشم ، هرمز ، سوزا ، در گهان ، فین ،حاجی آباد ، فارغان...

ادامه مطلبادامه مطلب