ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه 1381 برگزار گرديد. این ناحیه شامل ازنا.الیگودرز.بروجرد.خرم آباد.دورود.کوهدشت.سلسله و دلفان می باشد. در حال حاضر اين ناحيه از 7 کميته شهري تشکيل شده است . تعداد گروه...

ادامه مطلبادامه مطلب