سوالات متداول

 

»          معتادان گمنام چيست؟

________________________________________

»          براي اولين بار در تاريخ بشر راه ساده اي براي نجات معتادان پيدا شده است که تأثير آن در زندگي بسياري از آنان به اثبات رسيده است  اين برنامه يک برنامه ي روحاني ساده به نام معتادان گمنام است . معتادان گمنام،(Narcotics Anonymous) که به اختصار NA ناميده مي‌شود، انجمني است جهاني و مردم نهاد كه اعضاي آن متعلّق به فرهنگ‌هاي مختلف بوده و به زبانهاي متفاوت گفتگو مي‌كنند.

بازگشت

»          ايده اوليه اين انجمن ازکجا آمده است؟

________________________________________

»          در NA ما برنامه‌اي را دنبال مي‌کنيم که از AA (الکلي هاي گمنام) اقتباس شده است. قدم‌هاي ۱۲ گانه معتادان گمنام نيز از AA اقتباس شده و پايه‌هاي اصلي برنامه بهبودي ما را تشکيل مي‌دهد. ما فقط چشم‌انداز آن‌ها را وسيع‌تر کرده‌ايم. ما همان راه آن‌ها را به استثناي يک مطلب دنبال مي‌کنيم. مشخصه ما به عنوان يک معتاد، به طور کلي هرگونه ماده‌اي که احساسات و افکار را از حالت طبيعي خارج کند در يرمي‌گيرد.     اطلاعات بيشتر

بازگشت

»          انجمن توسط چه افرادي و به چه صورت اداره مي شود؟

________________________________________

»          انجمن ما از طريق خرد جمعي اعضا كه حاصل درخواست راهنمايي هر عضو از خداوند مي‌باشد هدايت مي‌شود.خدمتگزاران ما اعضاي مورد اعتماد ما هستندکه با رأي گروه ها انتخاب مي شوند و مسئوليت مشخصي به آنها واگذار و اختيار لازم نيز تفويض مي شود.اعضاي خدمتگزار از طرف گروه راهنمايي وحمايت مي شوند تا وظايف خود را به نحو احسن به انجام رسانده و در قبال آن پاسخگو باشند. انگيزه خدمت در خدمتگزاران ما عشق بلاعوض است. در ضمن خدمتگزاران انجمن  بابت خدمات خود مزدي دريافت نمي‌كنند.

بازگشت

»          روش کار معتادان گمنام چيست؟

________________________________________

»          همياري و کمک معتادان به يکديگر به منظور بهبودي، پايه و اساس کار معتادان گمنام است. اعضاي اين انجمن بطور مرتب جهت درميان گذاشتن تجربه بهبودي خود گرد هم مي‌آيند و همچنين اعضاي با تجربه‌تر ( که به آن‌ها راهنما گفته مي‌شود ) شخصا به اعضاي جديدتر کمک مي‌کنند.

قدم‌هاي دوازده‌گانه، اصول اصلي برنامه معتادان گمنام هستند و در قلب آن قرار دارند. قدم‌ها دستورالعمل‌هاي مشخصي را جهتبهبودي ارائه مي‌دهند. با بکارگيري اين دستورالعمل‌ها و تماس نزديک و دائم با اعضاي ديگر، معتادان مي‌آموزند که چگونه از مصرف مواد مخدر خودداري کنند و با فراز و نشيب‌هاي زندگي روبرو شوند. معتادان گمنام يک سازمان مذهبي نيست و هيچ فلسفه و اعتقاد بخصوصي را به کسي تحميل نمي‌کند، اما اصول معنوي نظير صداقت، روشن بيني، ايمان، تمايل و فروتني را که مي‌تواند در زندگي روزمره بکار گرفته شود، آموزش مي‌دهد…

 ]جزوه شماره: IP No.4 معتادان گمنام[

بازگشت

»          چرا براي انجمن،عنوان “معتادان گمنام” انتخاب شده است؟

________________________________________

»          واژه گمنامي  در برنامه انجمن معتادان گمنام يک اصل اساسي درفرآيند بهبودي معتادان است. در اين انجمن اعضا فارغ از هويت شخصي شامل شغل، سمت و دارايي، درجه تحصيلي، مقام هاي اجتماعي و غيره در جلسات شرکت مي کنند. همه اعضا درقالب يک گروه با يکديگر مساوي هستند و جايگاه هيچ عضوي کمتر يا بيشتر از عضو ديگر نيست.

اصل گمنامي کمک م يکند معتادان بدون واهمه و ترس در جلسات بهبودي انجمن شرکت کنند. گمنامي براي معتاداني که قصد دارند براي اولين بار در جلسات انجمن شرکت کنند موضوع بسيار مهمي است.

همچنين اصل گمنامي فضايي يکسان و برابر را در جلسات بهبودي براي همه اعضا ايجاد م يکند تا آنان با هرگونه پيشينه هاي امتيازي نسبت به ديگر شركت كنندگان نداشته باشند.

گمنامي به اعضا مربوط مي‌شود، نه به انجمن. انجمن معتادان گمنام يک انجمن سري و مخفي يا زيرزميني نمي‌باشد بلکه يک انجمن شناخته شده و منبعي در خدمت اجتماع مي‌باشد.

بازگشت

»          آيا از نظرNA الکل يک ماده مخدر است ؟

________________________________________

»          بله ما معتقديم ، افراد مبتلا به بيماري اعتياد، بايد از مصرف هرگونه ماده مخدر پرهيز کنند تا بهبود يابند.

بازگشت

»          آيا شما زياده روي در خريد، خوردن و رفتار ناشي از وسوسه و اجبار را هم به عنوان اعتياد قبول داريد؟

________________________________________

»          “چيزي که ما را معتاد کرده بيماري اعتياد است، نه مواد مخدر و نه رفتارهاي ما، بلکه فقط بيماري ما است.چيزي در درون ما باعث مي‌شود که نتوانيم مصرف مواد مخدر را کنترل کنيم، همين چيز خاص ما را مستعد مي‌کند که در ديگر مراحل زندگي از روي وسوسه و اجبار عمل نمائيم.”

راهنماي کارکرد قدم-قدم يک-بيماري اعتياد

بازگشت

»          چه کساني اعضاي انجمن معتادان گمنام هستند؟

________________________________________

»          هرکس که مايل به قطع مصرف مواد مخدر باشد مي‌تواند به عضويت معتادان گمنام درآيد. عضويت در اين انجمن محدود به مصرف کنندگان هيچ نوع ماده مخدر بخصوصي نيست و هر کس که با هرگونه اده مخدر قانوني و يا غير قانوني( الکل هم ماده مخدر است) مشگلي داشته باشد مي‌تواند به عضويت معتادان گمنام درآيد. تمرکز ما بر روي اعتياد است؛ نه يک ماده مخدر بخصوص.

]جزوه شماره: IP No.4 معتادان گمنام[

بازگشت

»          انجمن براي جذب اعضاي جديد چه اقداماتي انجام داده است؟

_______________________________________

»          تنها هدف اصلي ما پاک ماندن و رساندن پيام بهبودي از اعتياد به معتادان است پيام ما اين است: «يك معتاد، هر معتادي مي‌تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، ميل به مصرف را از دست بدهد و يك راه تازه‌اي براي زندگي پيدا كند.»

خط مشي روابط عمومي ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ. عملکرد ما و زندگي به روال برنامه اعضا و بهبودي ايشان جاذبه اي قوي براي معتادان در حال عذاب و اعضاي تازه وارد مي باشد اما انجمن معتادان گمنام در راستاي هدف اصلي خود و رساندن پيام بهبودي به معتاداني که دسترسي به جلسات را ندارند اقدام به پيام رساني در زندانها و بيمارستانها و مراکز ترک اعتياد مي نمايد که از اين طريق انجمن NA  معرفي و امکان بهبودي را براي معتادان فراهم مي نمايد

بازگشت

»          شرط عضويت براي افراد چيست؟آيا اينکه فرد به مصرف چه ماده اي اعتياد دارد داراي اهميت مي باشد؟

________________________________________

»          در معتادان گمنام براي عضويت هيچ شرط و شروطي وجود ندارد ما حق عضويتي دريافت نمي‌كنيم. معتادان را طبقه‌بندي نكرده و بهبودي را به رايگان ارائه مي‌دهيم . اگر يك معتاد بخواهد كه عضو انجمن معتادان گمنام باشد تنها چيزي كه به آن نياز دارد تمايل به قطع مصرف مواد مخدر است. تمركز بهبودي در  NAبر روي مشكل اعتياد است نه يك ماده خاص.  هر معتادي بدون در نظر گرفتن نوع ماده ي مخدر مصرفي، نژاد، عقايد مذهبي، جنسيّت و وضع مالي مي‌تواند به ما بپيوندد.

بازگشت

»          آيا NA براي کساني که ازطريق سوء مصرف داروهاي تجويزشده معتاد شده اند مناسب است؟

________________________________________

»          پيام NA شامل تمام مواردي مي شود که خلق وخوي و ذهن را تغيير دهد، اعضاي انجمن شامل تمام کساني مي شود که داروهاي تجويز شده را هم مورد سوء استفاده قرارداده و ازطريق NA بهبود پيدا کرده اند ، براي هرشخصي که تمايل به قطع مصرف مواد مخدر داشته باشند NA مناسب است

بازگشت

»          عقيده معتادان گمنام در مورد روش هاي درماني با متادون ويا ساير روش هاي جايگزيني دارو براي قطع وابستگي به مواد مخدر چيست ؟

________________________________________

»          بطورکلي ما نمي توانيم تمايل کسي براي پرهيز از مواد مخدر را تشخيص دهيم ويا ارزيابي کنيم.  NA درمورد روش هاي درماني جايگزيني دارو که مورد استفاده ي حرفه اي ها براي مديريت   ودرمان اعتياد مي باشد هيچ عقيده اي ندارد.  NA يک برنامه پرهيز کامل از هر گونه مواد مخدر است ، اين برنامه زير بناي بهبودي از مصرف مواد مخدر ورشد شخصي اعضا را فراهم ساخته است. در معتادان گمنام تنها لازمه  عضويت تمايل به قطع مصرف مواد مخدرمي باشد. معتاداني که در مراکز جايگزيني دارو تحت درمان قرارگرفته اند از حضورشان در جلسات NA  استقبال مي شود.

بازگشت

»          موضع انجمن درمورد داروهاي تجويز شده براي درمان بيماري هاي رواني چيست ؟

________________________________________

»          تمرکز NA فقط برروي بهبودي ازاعتياد به مواد مخدر است ، جزوه اي داريم با عنوان «دردوران بيماري»که درمورد استفاده از دارو وهمچنين موارد درماني که ممکن است براي معتادان درحال بهبودي پيش آيد بحث و گفتگو مي کن.

بازگشت

»          آيا شما قبل از ورود به انجمن خود را معتاد مي‌دانستيد؟

________________________________________

»          اکثر ما قبل از آمدن به معتادان گمنام خود را معتاد نمي دانستيم وتصور مي کرديم تا وقتي که بتوانيم مصرف خود را براي مدتي متوقف کنيم ويا کنترل شده مصرف کنيم اشکالي در کار نيست.اما اين باور غلط که کاري ازدست ديگران برنمي آيد و خودمان به تنهايي مي توانيم از پس اين مشکل برآييم باعث شد که  قابليت کمک گرفتن از ديگران را از دست بدهيم و  باورمان شده بود که راه نجاتي وجود ندارد و بايد تا آخر عمر مصرف کنيم .اما با ورود به برنامه متوجه شديم ما به عنوان معتاد،بيماري ناشناخته اي داريم که مصرف هر ماده اي که احساساتمان را تغيير دهد، مي تواند در هر قسمت اززندگيمان توليد اشکال کند.بيماري اعتياد فراتر از مصرف مواد مخدر است. ما از بيماري رنج مي بريم که عوارض خود را به صورت رفتارهاي ضد اجتماعي نشان مي دهد در نتيجه تشخيص،طبقه بندي و درمان آن بسيار دشوار است.اما مي توان آنرا در نقطه اي متوقف کرد و بعد از بهبودي نيز امکان پذير است.

بازگشت

»          تفاوت بين مصرف تفنني يا گريزي و مصرف دائمي يا اعتياد چيست؟

________________________________________

»          ما بعنوان معتاد، کساني هستيم که مصرف هر ماده‌اي که افکار و احساسات‌مان را تغيير دهد، در هر قسمت زندگي‌مان توليد اشکال مي‌کند.بيماري اعتياد به مراتب فراگيرتر از مصرف مواد مخدر است.بسياري از ما معتقديم که اين بيماري مدت‌ها قبل از اولين بار مصرف در ما وجود داشته است.ما معتاد شدن را خودمان انتخاب نکرديم. ما از بيماري رنج مي‌بريم که عوارض خود را بصورت رفتاري ضد اجتماعي نشان مي‌دهد و در نتيجه، تشخيص، طبقه بندي و درمان آن بسيار دشوار است.

کتاب پايه-معتاد کيست؟

بازگشت

»          چطور مي توانيد تشخيص دهيد که يک شخص معتاد است؟

________________________________________

»          عموماً ما راجع به اين مسائل نظر نمي دهيم. ما حتي به کساني که به جلسات ما مي آيند نمي گوييم که آيافلان شخص معتاد است يا خير. ما اين فرصت را به افراد مي دهيم تا خودشان درمورد اينکه آيا معتاد هستند، تصميم بگيرند. ما يک برگه خواندني بنام «آيا من معتاد هستم» داريم که شامل سؤالات بسياري مي باشد که از تجربه جمعي انجمن ما، راجع به روال زندگي يک معتاد، گرفته شده است. شخصي که اين برگه را مي خواند خودش مي‌تواند پاسخ اين سؤال را بدهد که آيا او با مواد مخدر مشکل داشته و احتمالأ يک معتاد است،يا نه. پيشنهاد مي‌کنيم که اين برگه را بخوانيد. شايد جواب سؤال خود را در آن بيابيد.

بازگشت

»          دريک جلسه NA چه اتفاقي مي افتد؟ و جلسات چگونه اداره مي‌شود؟

________________________________________

»          يک جلسه NA جايي است که درآن دونفر و يابيشتر ازمعتادان به منظوربهبودي ازبيماري اعتياد گرد هم مي آيند. اعضا ازطريق مشارکت تجربه هاي شان درمورد چگونگي اداره زندگي بدون بازگشت به مصرف مواد مخدر ، ازيکديگرحمايت مي کنند. برخي ازجلسات سخنران هايي دارند که تجربه خود درمورد پاک شدن وپاک ماندن را به مشارکت مي گذارند. برخي ديگر ازجلسات داراي فرمت هاي ساختاري بوده که برروي نشريات NA (کتاب پايه ، جزوه هاي اطلاع رساني ويا کتاب فقط براي امروز) متمرکز است، تمام جلسات برروي بهبودي وحمايت از يکديگردرطي بهبودي تمرکزدارند.

کليه هزينه‌هاي جلسات و انجمن از طريق اعانات داوطلبانه اعضا تأمين مي‌شود و هيچ کمکي از خارج انجمن دربافت نمي‌شود.شايان ذکر است اداره جلسات توسط اعضاي خدمتگزار به صورت دوره‌اي انجام مي‌شود.

جلسات به دو صورت باز و بسته برگزار مي‌شود. جلسات بسته، مختص معتادان در حال بهبودي بوده و شرکت عموم در فقط جلسات باز آزاد مي‌باشد

بازگشت

»          آيا در جلسات شما حضور غياب انجام مي شود؟ آيا مي توانم ازطريق شما مطمئن شوم که دوستم/شوهرم/فرزندم /کارمندم/مددجويم، حقيقتأ به جلسات مي آيد؟

________________________________________

»          نه! NA حضور و يا عدم حضور معتادان را در جلسات خود کنترل نمي کند. اما براي کمک به کساني در جلسات باز ما شرکت مي کنند و بدليل مسائل قانوني يا براي برنامه هاي درمان سرپايي، بعضي از گروه هاي ما به منشي اجازه مي دهند که فرمي را که بوسيله شرکت کننده ارائه داده مي شود، امضا کند. البته همه گروه هاي ما به چنين خواسته اي جواب مثبت نمي دهند. در عين حال برخي از گروه ها بدون هيچ محدوديتي چنين خدماتي را ارائه مي دهند. اما درکل, ما حضور هيچ عضوي را در جلسات تأييد نکرده وهيچگونه ليستي از اعضاي خود تهيه نمي کنيم.

بازگشت

»          آيا شما مشاور هم داريد؟ اين همان راهنماست؟

________________________________________

»          ما در NA مشاورين حرفه اي نداريم. همانطورکه در جزوه« راهنما ورهجو » آمده است  رابطه راهنما و رهجو رابطه ايست بين اعضاي NA. يک عضو باتجربه بيشتر به يک عضو تازه وارد کمک مي کند تا اوياد بگيرد چگونه بدون مصرف مواد مخدر زندگي کرده و چگونه اصول دوازده قدم را در زندگي خود جاري سازد. قلب NA وقتي در حال تپش است كه دو معتاد، بهبودي خود را با يكديگر در ميان بگذارند.

بازگشت

»          آيا مي توانيد جلسات NA را درمراکزدرماني برگزارکنيد؟

________________________________________

»          بله در مراکز درماني که  تمايل به همکاري داشته باشند توسط کميته زندان ها وبيمارستان ها  جلسات انجمن معتادان گمنام براي اعضاء آن مراکز  جهت پيام رساني به همدردانمان برگزار مي شود .

بازگشت

»          من معتاد نيستم،آيا مي توانم در جلسات شما شرکت کنم؟

________________________________________

»          ضمن تشکر از توجه شما نسبت به انجمن معتادان گمنام، لازم به ذکر است ما جلسات باز داريم که شرکت عموم مردم در آنها مجاز است. جزئيات اين جلسات را در دفترچه  آدرس جلسات ما پيدا خواهيد نمود.

بازگشت

»          چگونه نشريات NA را براي مرکز درماني خود تهيه کنم ؟

________________________________________

»          براي اطلاع از نحوه ارائه اين نوع خدمات با دفتر خدمات جهاني شعبه ايران تماس حاصل نماييد.

بازگشت

»          من کسي را مي شناسم که ناشنوا، نابينا و يا به نوعي معلول بوده و حاضر نيست به جلسات شما بيايد. آيا مي توانيد به ايشان کمک کنيد؟

________________________________________

»          بستگي به نوع معلوليت شخص: ما مي توانيم محصولات خاصي را که براي اينگونه افراد تهيه شده اند، مانند نوارهاي صوتي کتاب پايه همچنين پمفلت هاي مخصوص روشن دلان، در اختيارايشان قراردهيم. يا اينکه : جلسات بخصوصي که  داراي رمپ بوده و قابل دستيابي بوسيله ويلچر مي باشند.  حضور در جلسات NA براي اولين بار، براي هر معتادي بسيار مشکل است (لطفا با دفتر مرکزي ما تماس بگيريد)

بازگشت

»          آيا جلسات مخصوص افراد خاص يا مشهور داريد؟

________________________________________

»          اصل گمنامي فضايي يکسان و برابر را در جلسات بهبودي براي همه اعضا ايجاد مي‌کند تا آنان با هرگونه پيشينه‌اي امتيازي نسبت به ديگر شركت کنندگان نداشته باشند

بازگشت

»          هزينه حضور در جلسات NA چقدر است ؟

________________________________________

»          شرکت در جلسات NA رايگان است. حضوردرجلسات NA هزينه اي دربرندارد ،اگرچه بيشترگروه ها براي پرداخت هزينه هاي خود مانند : اجاره بها ، چاي و قهوه و… ،سبد اعانات را درطول جلسه به گردش درمي‌آورند که اين در راستاي اصل خودکفايي‌مان است و فقط اعضاي NA مي‌توانند به دلخواه خود پول  داخل سبد بريزند.

بازگشت

»          من به NA اعتماد دارم و خواهان کمک کردن به آن هستم. چه کمکي از دست من برمي آيد؟

________________________________________

»          نقطه شروع حمايت شما مي‌تواند معرفي انجمن معتادان گمنام به ديگران باشد. ما کمک‌هاي مالي خارجي قبول نمي‌کنيم. بهترين کاري که شما مي توانيد انجام دهيد،پيشنهادNAبه شخصي است که با مصرف مواد مخدر مشکل دارد. به او بگوييد که عضويت در NAهزينه اي ندارد و ممکن است ما بتوانيم به ايشان کمک کنيم. ممکن است شما به عنوان حرفه‌اي کمک خاصي بتوانيد به بسط و توسعه پيام ما بنماييد. از دزيافت حمايت معنوي شما استقبال مي‌نماييم.

بازگشت

»          آيا ازحضورکسي که هنوز مصرف کننده مواد مخدر مي‌باشد ،درجلسات NA استقبال مي‌شود؟

________________________________________

»          بله؛ ما معتاداني را که مصرف کرده باشند از جلسات خود منع نمي‌کنيم، ازحضور آنان در جلسات بيشتر استقبال مي‌کنيم، سنت سوم ما مي‌گويد تنها لازمه عضويت تمايل به قطع مصرف است، ما اصرار نداريم که معتادان براي عضويت و حضور در جلسات ما حتما قطع مصرف کرده باشند. بسياري از اعضاي ما زماني که هنوز مصرف کننده بودند در جلسات ما شرکت کرده و اکنون عاري ازمصرف هرگونه مواد مخدرند وامروز دربرنامه بهبودي هستند، اغلب از اعضاي مصرف کننده درخواست مي شود درحين برگزاري جلسه ازصحبت کردن خوداري کنند اما اين معتادان تشويق مي شوند که قبل وبعد ازجلسه ويا درهنگام تنفس ، با ديگر اعضاءگفتگو نمايند.

بازگشت

»          چطور مي توان يک شخص را وادار به قطع مصرف نمود؟

________________________________________

»          طبق تجارب شخصي ما، نمي توان يک معتاد را  وادار به قطع مصرف موادش نمود. يک معتاد تنها وقتي قطع مصرف مي کند، که تمايل به اين کار را داشته باشد و تقاضاي کمک کند.  اگرشما کسي را مي شناسيد که مصرف مي کند، ممکن است بخواهيد بعضي از نشريات وهمچنين آدرس جلسات ما را در اختيار ايشان بگذاريد. با حضور در يکي از جلسات ما ايشان مي توانند تصميم بگيرندآيا NA مي تواند در قطع مصرف به آنها کمک کند.NA اقداماتي را که اصطلاحأ بدان «مداخله » مي گويند، انجام نمي‌دهد و به اعضاي خانواده، دوستان و يا کارفرماي معتادان درمورد نحوه برخورد با  معتادان درحال مصرف، توصيه اي نمي کند.

بازگشت

»          فردي را به NA معرفي کردم که دارو مصرف مي کرد واعضاي NA مي گفتند که او پاک نيست ، ممکن است دراين مورد بيشتر توضيح دهيد؟

________________________________________

»          به اعضايي که به خاطر بيماري هاي جسمي يا رواني نياز به استفاده از داروهاي تجويز شده توسط پزشگ خود را دارند پيشنهاد مي کنيم کتابچه (دردوران بيماري ) را مطالعه کنند. اين کتابچه اطلاعات مفيد و مبتني برتجربه درمورد دارو درماني و بيماري را ارائه مي‌دهد و اين ايده را شرح مي‌دهد که دارو درماني، تصميمي است که به عهده خود عضو، پزشک معالج و راهنما گذاشته شده است. اين جزوه براي کمک به اعضايي است که موفق به انجام پرهيز کامل از مصرف مواد مخدرشده‌اند و در بهبودي با نياز به دارو درماني مواجه مي‌شوند. متاسفانه درمورد دارو درماني، اعضاي ما اغلب نظريات خود را درمورد استفاده از دارو ابراز مي کنند هر چند که NA دراين مورد هيچ نظري نداشته باشد. اگرچه اين موضوع مي‌تواند باعث تشويش حرفه‌اي‌ها شود به همان اندازه  هم مي‌تواند براي بسياري از اعضاي ما گيج کننده باشد. معمولا اعضاي NA بين استفاده از دارو به عنوان جايگزيني مواد مخدر و استفاده ازدارو در زماني که پاک هستند و نياز به دارو درماني پيدا کرده‌اند، تفاوت قائل مي‌شوند.

بازگشت

»          آيا تمام معتادان شبيه يکديگرند؟ آيا همه شما وقتي که مواد مخدرمصرف مي کرده ايد کارهايتان شبيه يکديگربود؟ آيا شما در زمان مصرف درفقر و بي خانماني به سرميبرديد؟

________________________________________

»          انجمن ما ازافرادي تشکيل شده که با سوابق گوناگون و تجربيات متفاوت مصرف مواد مخدرآمده اند ,ما احساس خود  از انحطاط و انزواي دوران مصرف را به مشارکت مي‌گذاريم. برخي از معتادان با حکم قاضي وسايرين داوطلبانه به انجمن آمده اند. برخي از معتادان   بي خانمان ، وبرخي ديگر از حقوق و مزاياي بالايي برخورداربوده اند. NA براي تمام کساني است که تمايل به قطع مصرف مواد مخدر داشته باشند.

بازگشت

»          آيا شما ليست افراد شرکت کننده در جلسات را تهيه مي‌کنيد؟

________________________________________

»          ما اعضاي انجمن خود را به هيچ کس معرفي نمي کنيم. ما به بهترين نحو تلاش مي کنيم، گمنامي اعضاي مان را هم درون انجمن و هم بيرون از آن، حفظ کنيم. ما همچنين در سطح روزنامه ها، راديو فيلم و اينترنت گمنامي شخصي خود را حفظ مي کنيم. ما از شما مي خواهيم با شناسايي نکردن اعضاي ما و به چالش نکشيدن گمنامي شان به ايشان احترام بگذاريد.

بازگشت

 

»          آيا جلسات NA در سراسر دنيا وجود دارد ؟

________________________________________

»          تا سال ۲۰۱۴  NA در ۱۳۷ کشور و با ۷۷ زبان متفاوت حضور داشته است. داراي بيش از ۶۱۸۰۰  جلسه هفتگي درسراسر دنياست.

بازگشت

»          آيا NA هيچ نوع مرکز سم زدايي و يا درمان اعتياد را اداره مي کند؟

________________________________________

»          ما مديريت هيچ يک از مراکز درماني، خانه‌هاي بين راهي، مراکز باز پروري و يا سم‌زدايي را به عهده نداريم.در سراسر دنيا مؤسسات خيريه ، کانون‌ها و مراکز ترک فيزيکي اعتياد وجود دارد که برخي از آن‌ها توسط اعضاي انجمن معتادان گمنام تأسيس و راه اندازي شده‌اند و يا بعضي از اعضاي اين انجمن در آن مراکز به‌عنوان کارمند، مشاور يا کارشناس و… مشغول به‌کار هستند. اما صرف حضور اعضاي انجمن معتادان گمنام در اين‌گونه مراکز و جمعيت‌ها به اين معني نيست که آن مراکز به انجمن معتادان گمنام وابسته هستند.

درعين حال معتادان گمنام درقالب يک انجمن، نظري درمورد اين مراکز و جمعيت‌ها ندارد. معتادان گمنام همچنين هيچ نظر يا فعاليتي در رابطه با ترک فيزيکي و سم‌زدايي ندارد.

انجمن معتادان گمنام از لحاظ مالي هيچ‌گونه کمکي از خارج انجمن نمي‌پذيرد و هزينه هاي خود را از طريق کمک‌هاي داوطلبانه اعضاي خود تأمين مي‌کند.

انجمن معتادان گمنام به گونه‌اي کاملا واضح و غيرحرفه‌اي با بيماري اعتياد برخورد مي‌کند. اين انجمن بيمارستان، مرکز درماني، کلينيک سرپايي بيماران و نيز تسهيلات مرتبط با مؤسسات درماني ندارد. گروه‌هاي معتادان گمنام درمان‌هاي حرفه‌اي طبي و يا خدمات روان درماني ارائه نمي‌دهند.

انجمن معتادان گمنام؛ صرفا انجمني متشکل از معتادان درحال بهبودي است که به‌طور مرتب در جلسات گردهم مي‌آيند، تا به کمک يکديگر پاگ بمانند.

بازگشت

»          آيا شما معتادان را به مراکز سم زدايي رجوع مي دهيد؟ کدام يک از اينها بهترين اند؟

________________________________________

»          خير، براي آگاهي از فعاليت اينگونه مراکز مي‌توانيد با خط ملي اعتياد تماس حاصل نماييد

بازگشت

»          آيا شما با مراکز درماني و سم‌زدايي همکاري داريد؟ همکاري شما به چه صورت مي‌باشد؟

________________________________________

»          ما درمورد مراکز سم زدايي، مراکز درمان اعتياد و سازمان هاي مشابه ديگر, نظري نداريم. البته برخي از جلسات ما در مراکز درماني، بيمارستانها و يا زندانها، و به منظور رساندن پيام بهبودي به معتاداني که در آنجا وجود دارند، برقرار مي شوند. اين نبايد به عنوان تأييد چنين مراکزي و يا روش خاص درمان اعتياد در اينگونه مراکز، تعبير شود، اگرچه ما با اينگونه مؤسسات همکاري متقابل داشته و اجازه مي‌دههيم آن‌ها بدانند معتادان گمنام منبعي است در خدمت بيمارانشان.

بازگشت

»          تفاوت بين NA و مراکز درمان اعتياد چيست؟ بين NA و روان درماني چطور؟

________________________________________

»          برخورد ما با بيماري اعتياد كاملاً غير حرفه‌اي و واقع‌بينانه است. معتادان گمنام يک انجمن غير انتفاعي است که هيچ حق عضويتي ندارد. ما کارکنان متخصص در رشته پزشکي و يا مشاوران حرفه اي نداريم. ما خود را به عنوان اشخاص حرفه اي به معتاداني که درجستجوي بهبودي نزد ما آمده اند, جلوه نمي دهيم. ما خود را معتاد معرفي مي کنيم، يعني مثل خودشان. معتاداني که راه قطع مصرف مواد مخدر را ياد گرفته اند، تمايل خود را براي مصرف مواد از دست داده اند و راه جديدي را براي زندگي پيدا کرده اند. ما متخصص و حرفه‌اي نيستيم و در كار سم‌زدايي و ترك جسماني دخالت نمي‌كنيم و هيچ گونه مركز درماني ، مشاوره ، كمپ يا بازپروري نداريم. رابطه ما با مراکزي که در زمينه اعتياد فعاليت دارند به شکل همکاري بدون وابستگي است.

بازگشت

»          انجمن از نظر مالي به چه صورت تامين مي شود؟

________________________________________

»          ما انجمني خودجوش  و متكي به خود هستيم و كمك مالي از خارج دريافت نمي‌كنيم و هيچ‌گونه بودجه، وام و هديه‌اي نمي‌پذيريم. ما براي اداره گروه هايمان نياز به پول داريم و بايد هزينه اجاره، مايحتاج ديگر و نشرياتمان را بپردازيم . براي پرداختن اين هزينه ها، ما در جلساتمان اعانه جمع مي کنيم و هر چه را که از آن باقي بماند صرف هزينه خدمات وپيشبرد هدف اصليمان يعني پيام رساني به معتادان مي کنيم.انجمن  ما از طريق كمك‌هاي داوطلبانه ي اعضا، متكّي به خود مي باشد.

بازگشت

»          آيا شما نماينده اي داريد تا بتوانم با او تماس بگيرم ؟

________________________________________

»          معتادان گمنام هيچ نماينده اي ندارد. اگر شما هر سئوالي داشته باشيد مي توانيد با دفتر مرکزي NA در ايران تماس بگيريد و با مسئول روابط عمومي صحبت نمائيد.

بازگشت

»          آيا تمرکز شما فقط بر روي پاکي از مواد مخدر است؟ تفاوت پاکي و بهبودي در چيست؟

________________________________________

»          در معتادان گمنام بين پاکي و بهبودي تفاوت وجود دارد، بهبودي با پاکي شروع مي‌شود و يک فرايند پيش‌رونده است. اين انجمن اصول معنوي پايه اي همچون صداقت، روشن بيني، ايمان، تمايل، فروتني را به معتادان آموزش مي دهد تا در زندگي روزانه مورد استفاده قرار دهند. برنامه ما از اصولي تشكيل شده است كه بسيار ساده است. امروز براي ما بهبودي يك واقعيت است كه ما با به كارگيري قدم هاي دوازده گانه شخصيت هاي درهم شكسته خود را از نو مي سازيم. امروز عشق، شادي، اميد، غم و هيجان واقعي خود را حس مي كنيم و اين احساسات مانند گذشته تحت تأثير مواد مخدر نيستند.

بازگشت

»          چقدر زمان لازم است كه يك بيمار بهبودي كاملش را بدست آورد؟( تا کي بايد در جلسات شرکت کند؟ )

________________________________________

»          ما به عنوان يک انجمن، باور نداريم که هيچوقت از بيماري اعتياد درمان کامل پيدا مي‌کنيم. بهبودي در اين انجمن يك درمان معجزه آسا نيست و در يك مقطع زماني خاص صورت نمي گيرد. ما معتقديم که بهبودي يک فرايند در طول زندگي ماست. حضور درجلسات قسمتي از برنامه ماست و ما به شرکت مرتب در جلسـات تشـويق مي‌شويم. ما مي دانيم که هرگز علاج نمي شويم و بيماري مان را تا آخر عمر با خود خواهيم داشت اما با وجود داشتن اين بيماري،بهبود پيدا مي کنيم و هر روز فرصت تازه اي به ما داده مي‌شود. ما اعتقاد داريم که براي ما بهترين راه پاک ماندن شرکت در جلسات انجمن معتادان گمنام است.

بازگشت

»           آيا اتفاق افتاده يك معتاد پس از سال ها بودن در برنامه هاي ترك اعتياد مجدد در دام افكار سابق خود گرفتار شود؟ و شما چگونه با اين مشكل مقابله مي كنيد؟

________________________________________

»          بسياري از مردم تصور مي‌کنند مفهوم بهبودي فقط مصرف نکردن  مواد مخدر است. آن‌ها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهيز به مدت طولاني را علامت موفقيت کامل مي‌دانند. اما تجربه ما که برنامه بهبودي معتادان گمنام را دنبال مي‌کنيم نشان داده است که مسأله به اين سادگي نيست. گاه لغزش براي عضوي که قدري با انجمن ما مربوط شده است، مي‌تواند چنان تجربه تکان دهنده‌اي باشد که اورا وادار به دنبال کردن جدي‌تر اين برنامه کند. در حاليکه اعضاي ديگري را مي‌بينيم که با وجود پرهيز دراز مدت، هنوز هم در اثر ناصادقي و خود فريبي قادر نيستند از بهبودي کامل و پذيرش اجتماعي بهره‌مند شوند، اما در مجموع پرهيز کامل و مداوم، تماس و همساني با اعضا و گروه‌هاي NA بهترين راهي است که زمينه رشد را براي يک معتاد فراهم مي‌کند…

]جزوه شماره ۶ معتادان گمنام: بهبودي و لغزش[

بازگشت

»          آيا شما به معتادان براي يافتن کار، مددهاي اجتماعي، آموزش، يافتن محل زندگي و غيره کمک مي کنيد؟

________________________________________

»          NA يک سازمان خدمات اجتماعي نيست و معتادان را به نهادهاي دولتي رجوع نداده و چنين خدماتي را ارائه نمي دهد. برنامه NA به ما مسئوليت پذيري را آموزش مي دهد. ما ياد مي گيريم مشکلات زندگي خود را به کمک آنهايي که به بهترين وجه مي توانند به ما ياري دهند، حل کنيم. مثلاً اگر مشکل پزشکي داريد به دکتر مراجعه کنيد. اگر مشکل قانوني داريد به وکيل مراجعه کنيد و غيره.

بازگشت

»          آيا شما گواهي پاکي از مواد مخـدر را براي معتـادان تهيـه مي کنيد؟(طبق درخواست دکترها، قانون و غيره)

________________________________________

»          ما هيچ نوع تست انجام نداده و به هيچ وجه گواهي و يا تضميني در مورد پاک بودن يک معتاد ارائه نمي‌دهيم.

بازگشت

»          آيا اعتياد به مواد مخدر ارثي است؟

________________________________________

»          NAراجع به اين موضوع نظري ندارد. اين مسئله ايست که پزشکان و متخصصان صلاحيت بيشتري براي پاسخگويي به آن را دارند.

بازگشت