همایش عشق بدون مرز
به مناسبت بیستمین سالگرد NA در استان اصفهان
تاریخ :
هفتم تیرماه ۱۳۹۷

زمان :
۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰
روابط عمومی :
۰۹۱۳۳۰۰۹۸۱۰

آدرس جلسات :
۰۹۱۳۸۰۰۸۸۷۸

برچسب ها :