آدرس جلسات

کميته وبسايت و آدرس جلسات شوراي منطقه ايران

این کمیته وظیفه   ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه  را دارد .

که از طريق جمع آوري  اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران آن را انجام میدهد.

تسهيل در تهيه و در دسترس قرار دادن اطلاعات به  اعضاء، جوامع و مناطق انجمن معتادان گمنام در سطح دنيا

 اطلاع رساني به جامعه یکی از خدمات این کمیته میباشد.

هدایت  معتادان تازه وارد  و اعضاي NA جهت دستيابي به جلسات بهبودي یکی دیگر از خدمات این کمیته میباشد.
خدمات دیگر این کمیته   جمع آوري ،چاپ وارائه آدرس جلسات به روز NA  ، درج در وبسايت انجمن معتادان گمنام میباشد.

یکی دیگر از خدمات این کمیته همچنين  به خطوط تلفني ماندگار آدرس جلسات است.

اين کميته توسط  کميته آدرسهای  جلسات نواحي که آنها نيز از جانب کميته هاي آدرس جلسات هيئت هاي نمايندگان محلي تغذيه مي شوند

حمايت وپشتيباني مي شود.
در واقع انجمن معتادان گمنام شبکه ای از خدمتگزاران را در تمام سطح کشور برای پاسخگویی در اختیار جامعه ق

رار میدهد.
تا هر زمان که نیاز بود بتوانند خود را به جلسات بهبودی برسانند.

نرم افزار آنلاین انجمن معتادان گمنام یکی دیگر از امکانات سایت انجمن میباشد.
که تمام اطلاعات گروه های کشور و گروه های فارسی زبان در خارج از کشور در آن قابل جستجو میباشد.

 

براي رفتن به نرم افزار آدرس جلسات ايران  اينجا را کليک کنيد.

ايميل برقراري ارتباط با اين کميته :

Webservent@na-iran.org

ارتباط با کميته وب سايت وآدرس جلسات شوراي منطقه ايران