ناحيه يک شامل گروه هاي استان آذربايجان غربي مي باشد.

 

اولين جلسه بهبودي در ناحيه يک ، در شهرستان اروميه و در تاريخ هشتم مرداد ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل اروميه، ماكو، پلدشت، بازرگان، قره ضياءالدين، چالدران، خوي، سلماس، ايو اوغلي، ديزج ديز، نقده، اشنويه، پیرانشهر، مهاباد، بوكان، سردشت، مياندوآب، چهاربرج، تكاب، شاهين دژ و كشاورز می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۰  کميته شهري تشکيل شده است  تعداد گروه هاي ناحيه يک بيش از  ۸۱ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از  ۴۹۵ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” درمکانهاي دولتي و مسقف برگزار مي شوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه ۳۵۰۰ نفر می باشد.