ناحيه  چهار  شامل گروه هاي استان کرمانشاه مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال ۱۳۸۰ و در شهر کرمانشاه برگزار گرديد.

ناحیه چهار شامل کرمانشاه، بیستون، هرسین، کنگاور، اسلام آباد، حمیل، سرپل ذهاب، قصرشیرین، کرندغرب، پاوه، جوانرود، روانسر، شاهو،

نودشه، نوسود، سنقر، صحنه و میانراهان می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۸ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي چهار بيش از ۹۷ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۸۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  ۵۰۰۰ نفر می باشند.