ناحيه هفده  شامل گروه هاي استان همدان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر همدان و در ۳۱ شهریور  سال ۱۳۷۹ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل همدان، ملایر، نهاوند، رزن،تویسرکان،اسدآباد، صالح آباد، لالجین، بهار، قهاوند، فامنین، کبودرآهنگ، مریانج، سامن، ازندریان، جوکار، فیروزان، کیان، قروه درجزین، سرکان، مهاجران، دمق، آجین، جورقان، شیرین سو، زنگنه و فرسفج می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۸ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي هفده بيش از ۱۷۳ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۸۲۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکان هاي مسقف عام‌المنفعه از قبيل مساجد، حسينيه ها و… برگزار مي‌شوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۱۵۰۰۰ نفر مي باشد.