ناحيه هفت شامل گروه هاي استان اصفهان مي باشد.

 اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه پنجم دی ماه  سال ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل اصفهان، مبارکه، شهرضا، فریدون آباد، نجف آباد، خمینی شهر، دولت آباد، اردستان، حبیب آباد، اصفهانک، سپاهان شهر، بهارستان،

شاهین شهر، گلپایگان، خوانسار، فلاورجان، فولاد شهر، مجلسی، سمیرم، داران، زرین شهر، کوهپایه و نائین می باشد .

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۶ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه  هفت بيش از  ۴۰۷ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۱۰۹۴ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در اماکن مذهبي و مکانهاي شهرداري برگزار مي شوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه ۲۰۰۰۰ نفر مي باشد .