ناحيه نه شامل گروه هاي استان کرمان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر کرمان و در سال ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل ۱ زرند: (خانوک.ریحانشهر.کوهبنان.پابدانا.یزدان شهر) ،۲  رفسنجان: (سرچشمه.کشکوئیه.احمداباد.) ، ۳ بم: (بروات.خواجه عسکر.دهبکری.ابارق.تهرود) ، ۴ کرمان : (بردسیر.قریه العرب ماهان.راین.جوپار.رابر.لاله زار) ، ۵ شهربابک : (دهج.خورسند.استبرق.برفه.خاتون اباد) ، ۶ کهنوج : (رودبار.زهکلوت ) ، ۷ کرمان : (باغین.زنگی آباد. چترود.گلباف.شهداد) ، ۸ راور: (فیض آباد. کوهجر)           ۹ سیرجان : (بافت.پاریز.گستوئیه.زیدآباد.سعادت شهر.خبر) ، ۱۰ جیرفت : (ساردوئیه .جبالبارز. اسفندقه . بلوک. ) ، ۱۱نوق : (صفائیه.بهرمان.جوادیه.اسماعیل آباد.رکن آباد) ، ۱۲ عنبرآباد : (مردهک. علی آباد. جهادآباد.امیرآباد .دریاچه.توکل آباد.) ، ۱۳ نرماشیر: (فهرج.ریگان.رستم آباد) ، ۱۴ فاریاب می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۴ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ۹ بيش از ۲۷۴ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۱۴۵۵ جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکانهاي مسقف برگزار مي گردد.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  ۱۲۰۰۰ نفر مي باشد.