ناحيه دو شامل گروه هاي استان  مازندران  مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه دو، در شهر رويان و در سال ۱۳۸۱ برگزار گرديد.

ناحیه دو شامل رامسر -تنکابن- عباس آباد -چالوس-نوشهر-نور-آمل-محمودآباد -فریدونکار-بابل-بابلسر-جویبار-قائمشهر-سوادکوه-سیمرغ-ساری-میاندرود-نکا-بهشهر و گلوگاه می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از    ۱۱ کميته شهري تشکيل شده است. 

تعداد گروه هاي ناحيه دو بيش از   ۲۱۳    گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از   ۴۹۷  جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مساجد و حسينيه ها برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاء اين ناحيه به بيش از ۰۰۰ نفر رسيده است .