ناحيه دوازده شامل گروه هاي استان يزد مي باشد

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر يزد و در بیستم دي ماه ۱۳۷۹ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل یزد، اشکذر،زارچ، تفت، بافق،بهاباد، اردکان، رباط پشت بادام، عقدا،مهریز، تنگ چنار، گردکوه، بهادران، میبد، ندوشن، رستاق، هرات ومروست، چاهک، هرابرجان و کرخنگان می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۰ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي دوازده بيش از  ۱۰۸ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۴۳۹ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مراکز بهداشت و درمان و مراکز مذهبي برگزار ميشود.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۶۵۰۰ نفر مي باشد.