ناحيه ده شامل گروه هاي استان خراسان رضوي  مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر مشهد و در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

شهر های این ناحیه شامل مشهد-قوچان-سبزوار-تربت حیدریه-تایباد-باخزر-تربت جام-فریمان-صالح آباد-نیشابور-شهرفیروزه-کاشمر-مه ولات-کوهسرخ-گناباد-بجستان-جنگل-درگز-خواف-رشتخوار-بردسکن-خلیل آباد-شاندیز-طرقبه-چناران-کلات می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۷ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي ده بيش از  ۵۹۶ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۶۱۲ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۲۰۰۰۰  نفر مي باشد.