ناحيه بيست و يک  شامل گروه هاي استان چهارمحال و بختياري مي باشد.

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر  شهرکرد و در سال۱۳۸۲ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل اردل، ناغان، بروجن، بلداجی، گندمان، شهرکرد، بن، الونی، سامان، فرخشهر، هفشجان، شلمزار، گهرو، سورشجان، سودجان، جونقان، فارسان، لردگان و مالخلیفه می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۱۰ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و يک بيش از  ۱۱۵ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۷۴ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مساجد و مکانهاي عام المنفعه برگزار مي شود.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۷۶۰۰ نفر مي باشد.