ناحيه  بيست و پنج شامل گروه هاي استان کردستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال ۱۳۷۷ و در شهر سنندج برگزار گرديد.

این ناحیه شامل سنندج ، کامیاران ، مریوان ، سروآباد ، سقز ، بانه ، دیواندره ، قروه ، قلعه ، دهگلان ، قروچایی ، بکرآباد ، دزج ، دلبران ، مالوجه ، سریش آباد ، وینسار ، بیجار ، حسن آباد یاسوکند و پیرتاج می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۳ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و پنج بيش از ۵۲ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۱۵ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاء اين ناحيه حدود ۳۵۰۰ نفر می باشد .