ناحيه بيست و هشت شامل گروه هاي استان ایلام مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر آبدانان و در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل .آبدانان،ارمو،ایلام،ایوان،بدره،چم کبود،دره شهر،دهلران،سرابله،شهرک هزارانی،مهران،ملکشاهی،مورموری،موسیان،میشخاص،هلیلان،شهرک شهیدکشوری،شباب می باشد .

در حال حاضر اين ناحيه از یک کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ۲۸ بيش از ۲۵ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۱۳۰ جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکانهاي مسقف برگزار مي گردد.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  ۱۱۰۰ نفر مي باشد.