ناحيه بيست و نه شامل گروه هاي استان خراسان جنوبی مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در فروردین ماه  سال ۱۳۸۲ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل بیرجند_قاین _طبس_ فردوس_ نهبندان _سربیشه _مود _اسدآباد_ خضری_ نیمبلوک _حاجی آباد_ دیهوک _عشق آباد _سرایان _بشرویه_ آیسک و ارسک می باشد .

در حال حاضر اين ناحيه از ۵ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ۲۹ بيش از ۴۹ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۴۱ جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکانهاي مسقف برگزار مي گردد.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  ۲۰۰۰ نفر مي باشد.