ناحيه بيست و سه  شامل گروه هاي استان گلستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر گرگان روستاي نوديجه و در ۳۱ فروردین ۱۳۸۲ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل آشخانه، پیش قلعه، سملقان، قاضی، مانه، اسفراین، درق، صفی آباد، بجنورد، راز،جرگلان، غلامان، گرمه، جاجرم، شیروان، فاروج تیتکانلو می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۶ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي  بيست و سه بيش از ۱۰۴ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۳۱۶ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در اماکن مذهبي و تکايا برگزار مي شود.تعداد تقريبي اعضاي  حدود ۵۰۰۰ نفر مي باشد.