دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام

 دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام ايران، جهت تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن، توسعه وهماهنگي وتامين خدمات به اعضاءگروهها وجامعه در چهارچوب ۱۲قدم،۱۲سنت و۱۲مفهوم خدماتي تشکيل شده است

خدمات رساني به تمامي  گروههاي NAدر ايران همچنين پاسخگوئي به تماس سازمانها،گروههاي NA وجامعه از خدمات اين دفتر مي باشد.

آدرس دفتر مرکزي NA ايران :

تهران ، ميدان شهيد دکتر فاطمي-خيابان جويبار-شماره ۲۹- طبقه همکف

تلفن: ۴۱۵۳۹ فکس:۸۸۸۹۴۶۳۹

پست الکترونيک: info@na-iran.org