دفتر خدمات جهاني شعبه ايران

منظور از خدمات جهاني، خدماتي است که کلا” با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد.ونيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروههايش وبه جامعه ارائه مي کند.

مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ارتباطات، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي وهمکاري است ما اين خدمات را فراهم مي کنيم تا گروهها واعضايمان بتوانند با موفقيت

بيشتر رسالت بهبودي بخشيدن به معتادان را انجام دهند ودر نتيجه برنامه هاي بهبودي ما بتواند براي معتادان در هر کجاي دنيا بيشتر قابل دسترس باشد

در حال حاضر ۴ دفتر خدمات جهاني در سطح دنيا مشغول به فعاليت مي باشد.که تنها  دفتر آسيايي در ايران است

 

تاريخچه دفتر خدمات جهاني – شعبه ايران

 

اين دفتر به خاطر رشد بي سابقه NA  در ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي (۱۳۸۴ شمسي) تاسيس گرديد تا بتواند نيازهاي انجمن در ايران را برطرف کند. دفتر خدمات جهاني شعبات ديگري نيز در بلژيک و کانادا دارد اما دفتر ايران با مجوز کنفرانس و هيئت امناء تنها شعبه‌اي است که در کنار دفتر اصلي اجازه چاپ نشريات و توليد چيپ و سکه و ديگر اقلام با آرم NA را دارد. زيرا به علت تقاضاي زياد و مشکلات موجود در حمل و نقل و ورود نشريات و ديگر محصولات امکان نداشت تا مانند شعبه بلژيک يا کانادا نيازهاي خود را از طريق دفتر اصلي تهيه کند.

دفتر خدمات جهاني – شعبه ايران در حال حاضر به کمک شوراي منطقه ايران در حال سرويس دهي به کل انجمن در ايران است. و سعي دارد تا با اهداي نشريات به گروههاي تازه تاسيس و حمايت معنوي و مالي از NA در ايران به رشد هر چه بيشتر انجمن کمک کند. در عين حال هر زمان که کارگاه يا گردهمايي از طرف خدمات جهاني در يکي از کشورهاي همسايه برگزار شود، سعي کرده و خواهد کرد تا تسهيلاتي را از قبيل پرداخت هزينه تعدادي از خدمت‌گزاران جهت شرکت در اين کارگاه‌ها را فراهم نمايد. در ضمن اين دفتر به تمام گروههاي فارسي زبان در سراسر جهان از قبيل افغانستان، بحرين، قبرس، يونان، سوئد، انگلستان، آلمان، هلند، بلژيک و غيره سرويس مي‌دهد و در صورت لزوم نشريات رايگان در اختيار آنها مي‌گذارد.

اين شعبه هر ماه گزارش مالي خود را در اختيار دفتر اصلي مي‌گذارد که پس از بررسي هر فصل جهت بررسي مجدد در اختيار هيئت امناء گذاشته مي‌شود و در اصل هيئت امناء سالي ۴ بار حساب‌هاي شعبه ايران و ديگر شعبات خدمات جهاني و دفتر اصلي را بررسي مي‌کند. در ضمن سالي يک‌بار هم يک شرکت حسابرسي حرفه‌اي، دفاتر و حساب‌هاي دفتر اصلي و شعبات آن را که شامل ايران هم مي‌شود، حسابرسي کرده و گواهي‌نامه‌اي دال بر صحت دفاتر صادر مي‌کند.

تا کنون رسم بر اين بوده که دفتر اصلي گزارش مالي خود و شعبات خود را سالي يک‌بار در اختيار کنفرانس خدمات جهاني قرار مي‌داده و هم چنين آن را در سايت خدمات جهاني مي‌گذاشته است. اما از آنجا که خيلي از اعضاء انجمن در ايران با خواندن زبان انگليسي مشکل دارند يا به اينترنت دسترسي ندارند و همين‌طور آغاز و پايان سال در ايران با اکثر کشورهاي جهان متفاوت است، لذا دفتر اصلي و هيئت امناء استثناٌ موافقت نمود تا از اين پس شعبه ايران به غير از گزارشي که به زبان انگليسي در اختيار کنفرانس قرار مي‌گيرد يا در سايت گذاشته مي‌شود، گزارشي به زبان فارسي در ابتداي هر سال شمسي براي سال قبل در اختيار انجمن ايران قرار دهد.

ارتباط با دفتر خدمات جهاني شعبه ايران

تلفن :۴۴۷۲۱۱۰۴- ۰۲۱

پست الکترونيک: wso@na-iran.org