لطفا براي ايجاد امکان سرويس دهي بهتر از انتشار مستقيم  نرم فزار هاي اين صفحه خودداري نموده و به جاي آن بازديد از اين صفحه را به دوستان ، عزيزان و مخاطبان خود پيشنهاد نماييد.

http://na-iran.org/MobileApp.asp

خصوصيات نرم افزار:

اين برنامه پس از نصب برروي گوشي با استفاده از مکان ياب دستگاه، محل فعلي شما و گروه‌هاي اطرافتان را روي نقشه نمايش مي‌دهد همچنين با انتخاب استان و شهر مورد نظر مي تواند ازمحل گروه هاي آنجا روي نقشه مطلع شده و اطلاعات مربوطه را براي ديگران نيز ارسال نماييد.

از قابليت هاي ديگر اين نرم افزار، معرفي کوتاه برنامه براي تازواردان و امکان مطالعه فقط براي امروز روزانه و رويت قسمت هاي  مختلف سايت اينترنتي انجمن مي باشد.

همچنين شما بصورت آفلاين مي توانيد شماره ماندگار آدرس جلسات شهر ها و استان هاي مختلف را از داخل بانک اطلاعاتي جستجو کرده شماره گيري و يا براي ديگران ارسال نماييد.