نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد

سنت هشتم:

<< معتادان گمنام هميشه بايد غير‌حرفه‌اي باقي بماند اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند کارمندان مخصوصي استخدام کنند. >>

تشخيص دادن NA با ساير مراکزي که به‌نوعي در ارتباط با بيماري اعتياد فعاليت دارند براي بعضي از اعضاي NA هميشه مشکل‌‌ساز بوده و اين مشکل در جامعه نيز وجود دارد. مخدوش شدن مرز بين ما و اين مراکز باعث مي‌شود که جامعه نتواند ما را بهتر بشناسد.

يادم مي‌آيد براي اطلاع‌رساني به‌جايي رفته بوديم و وقتي از سنت هشت نيز صحبت کرديم در آخر چنين عنوان شد که با همه اين احوال، انجمن شما در کار پزشکان و… دخالت مي‌کند.

آيا واقعاً اين چنين است؟ سنت هشت به ما مي‌گويد که ما بايد فقط مسئوليت خود را انجام دهيم و از دخالت کردن نسبت به موضوعاتي که باعث به‌خطر افتادن بقاي انجمن مي‌گردد اجتناب کنيم.

دادن راهکارهاي غلط در جلسات نمي‌گذارد که اعضاي تازه‌وارد بتوانند انجمن را بشناسند. مثل: پزشکان نتوانستند به من کمک کنند. يا اينکه دارو نبايد بخوري. وقتي معتاد مريض مي‌شود واقعا به‌کجا بايد مراجعه کند؟ ما مي‌دانيم که براي حل مشکل اساسي ما هيچ‌چيز کافي نيست مگر اصول روحاني. ولي اين يک واقعيت است که هر‌‌چيزي بايد در جايگاه خود باشد.

(سنت هشتم براي ثبات NA در کل اهميت حياتي دارد) «کتاب پايه». متکي به خود بودن اين امکان را به گروه‌هاي معتادان گمنام مي‌دهد تا مسئوليت خود را آن طور که شايسته است انجام دهند و در صورت لزوم و بر حسب نياز با اتکاء به خود و با رعايت حفظ اتحاد و در راستاي منافع مشترک کارهاي تخصصي و حرفه‌اي را توسط متخصصين که به خدمات NA  کمک مي‌کنند، واگذار نمايد.

انجمن معتادان گمنام فقط يک روش ساده دارد و آن کمک يک معتاد به معتاد ديگر است که به‌طور منظم گردهم جمع مي‌شوند تا به‌يکديگر کمک کنند و پاک بمانند. ما براي رساندن پيام‌بهبودي به هيچ حرفه و مدرک خاصي نياز نداريم.

NA  هيچگونه مراکز درماني و يا ساختاري که در رابطه با خدمات روان درماني يا پزشکي فعاليت کند، ندارد. هر عضوي به‌دليل پيدا کردن بهبودي در انجمن مي‌تواند به معتادان ديگر کمک کند. چون در اين صورت ارزش درماني پيامي‌ که به ديگران انتقال مي‌دهيم بيشتر و قدرتمند‌تر مي‌باشد و باعث مي‌شود براي سرويس‌دهي افراد را طبقه‌بندي نکنيم. قبل از اينکه به انجمن NA بيايم فکر مي‌کردم که راجع به‌اعتياد خيلي مي‌دانم از آنجايي که هميشه فکر مي‌کردم مشکل اصلي من مواد مخدر است، اعتياد را در چارچوب طرز تهيه و مصرف، ميزان مصرف و يا حذف خماري و نشئه‌گي و… بررسي مي‌کردم من يکي از بهترين متخصص‌هاي معتاد به مصرف مواد و ترک بودم و نمي‌توانستم هيچ وقت در ترک باقي بمانم و هميشه در تنهايي و افسردگي و نااميدي خود زندگي مي‌کردم. در انجمن متوجه شدم مهمترين چيزي که در NA وجود دارد اين است که اتحادمان حفظ شود و دقيقا تمام مسايلي که به واسطه سنت‌هايمان رعايت مي‌شود دليلش به‌خاطر جلوگيري از هم پاشيدگي اتحادمان مي‌باشد. از بدو تأسيسNA  انجمن ما به‌خاطر عدم رعايت سنت‌ها لطمات شديدي خورده است. در کتاب «معجزات به‌وقوع مي‌پيوندد» صفحه ۴۷ خواندم که: «در نظر اعضاي اوليه، از جمله جيمي‌کي يک چيز کاملا روشن بود: اين بار NA بايد بي‌چون و چرا به سنت‌ها وفادار مي‌ماند وگرنه مثل تمام آن نمونه‌هاي قبلي از ميان مي‌رفت.» انجمن ما با مساله اعتياد کاملا غير‌حرفه‌اي برخورد مي‌کند چرا که تجربه‌هاي معتادان در حال بهبودي براي دنبال کردن يک زندگي جديد به‌واسطه قدم‌هاي ۱۲‌گانه کفايت مي‌کند و حرفه و تخصص در انجمن ما جايي ندارد. گوناگوني اعضاي ما باعث غني بودن انجمن مي‌شود ما در انجمن اعضاي حرفه‌اي و متخصص نيز داريم ولي ارايه حرفه و تخصص در جلسات گروه‌هاي NA باعث جدايي و فاصله اعضاء مي‌گردد و تفاوت‌ها نمايان مي‌شود. اين يک واقعيت است که همه ما در انجمن به‌خاطر داشتن اعتياد به‌عنوان معتاد دور هم جمع مي‌شويم. اين چيزي است که ما را به هم وصل مي‌کند. اگر حرفه و تخصص به‌عنوان ملاک و معيار عضويت يا برتري در انجمن قرار گيرد، واقعا چه اتفاقي مي‌افتد؟ ما به «در کنار هم بودن» فکر مي‌کنيم نه چيز ديگري. چون در بستر اتحادمان است که قلب تپنده NA به تپش درمي‌آيد و ارزش برنامه ما متجلي مي‌گردد. يعني کمک يک معتاد به معتاد ديگر.

معتادان گمنام به‌دليل جلوگيري از ايجاد تفرقه و از هم پاشيدگي و اينکه احساس تفاوت در بين اعضايش ايجاد نگردد بايستي براي هميشه غير‌حرفه‌اي باقي بماند. در جلسه‌اي که اعضاي آن از حرفه و تخصص خود به‌منظور سم‌زدايي و تشخيص وضعيت جسماني اظهار‌نظر نمايند، قطعا باعث از هم گسيختگي خواهد شد و مسلما دوام نخواهد آورد و جنگ و جدل پيش مي‌آيد. چون هر‌کسي ساز خودش را مي‌زند و مي‌کند و حرفه و تخصص در انجمن ما جايي ندارد. گوناگوني اعضاي ما باعث غني بودن انجمن مي‌شود ما در انجمن اعضاي حرفه‌اي و متخصص نيز داريم ولي ارايه حرفه و تخصص در جلسات گروه‌هاي NA باعث جدايي و فاصله اعضاء مي‌گردد و تفاوت‌ها نمايان مي‌شود. اين يک واقعيت است که همه ما در انجمن به‌خاطر داشتن اعتياد به‌عنوان معتاد دور هم جمع مي‌شويم. اين چيزي است که ما را به هم وصل مي‌کند. اگر حرفه و تخصص به‌عنوان ملاک و معيار عضويت يا برتري در انجمن قرار گيرد، واقعا چه اتفاقي مي‌افتد؟ ما به «در کنار هم بودن» فکر مي‌کنيم نه چيز ديگري. چون در بستر اتحادمان است که قلب تپنده NA به تپش درمي‌آيد و ارزش برنامه ما متجلي مي‌گردد. يعني کمک يک معتاد به معتاد ديگر.

معتادان گمنام به‌دليل جلوگيري از ايجاد تفرقه و از هم پاشيدگي و اينکه احساس تفاوت در بين اعضايش ايجاد نگردد بايستي براي هميشه غير‌حرفه‌اي باقي بماند. در جلسه‌اي که اعضاي آن از حرفه و تخصص خود به‌منظور سم‌زدايي و تشخيص وضعيت جسماني اظهار‌نظر نمايند، قطعا باعث از هم گسيختگي خواهد شد و مسلما دوام نخواهد آورد و جنگ و جدل پيش مي‌آيد. چون هر‌کسي ساز خودش را مي‌زند و مي‌کنم که اعضاي انجمن حق دارند که در زندگيشان حرفه و پيشه‌اي را براي رفع امورات زندگي خود دنبال کنند. اين مساله براي هر عضوي مصداق پيدا مي‌کند ولي در قالب يک انجمن «ما» نمي‌توانيم به صورت حرفه‌اي يا تخصصي عمل نماييم ما به فکر بقاي خود هستيم. سنت هشت براي تثبيت انجمن به وجود آمده است و بدين معني نمي‌باشد که به متخصصين و يا هر‌گونه مراکز تخصصي و حرفه‌اي ديگر در جامعه بي‌احترامي‌ کند اصلا اين طور نيست. ما دقيقا به جامعه پزشکان، روانپزشکان و تمام حرفه‌اي‌ها و متخصصين ديگر احترام گذاشته و آن‌ها را در جايگاه خود مي‌بينيم. ما به‌عنوان انجمن معتادان گمنام دوست داريم در جايگاه خود باشيم و فقط مسئوليت خود را که همانا رساندن پيام به معتاد در حال عذاب است را انجام دهيم. ما مي‌دانيم که دليل به وجود آمدن يک گروه NA همين است و بس.

اين سنت حافظ معنويت برنامه ماست چون باعث تمرکز روي «کمک يک معتاد به معتاد ديگر» – خارج از تخصص‌هاي فردي يا مهارت‌هاي خاص – مي‌شود.

حال چرا اين سنت براي سلامت برنامه انجمن اهميت دارد؟ وقتي ما با ديد حرفه‌اي به فعاليت گروه‌ها نگاه نمي‌کنيم و متمرکز هدف اصلي خود هستيم، ديگر از نام NA سوء ‌استفاده نمي‌شود.

در اوايل پاکي‌ام و همين طور هر‌از‌گاهي در جلسات پرسش و پاسخ در مورد سم‌زدايي صحبت و سؤال مي‌شود که انواع و اقسام جواب‌ها داده مي‌شود مثلاً: دوش آب‌‌سرد بگير، دوغ يادت نره، عرقيات از نوع… خيلي لازم است. جالب اينکه انجام اين‌گونه کارها را نيز به NA نسبت مي‌دهيم و تازه‌وارد و اعضاي کم‌تجربه دچار سردرگمي‌ و اختلال مي‌شوند. خدايا اينجا ديگر کجاست؟ معلوم نيست کي دکتر است کي معتاد؟ پس بي‌دليل نيست که با چنين رفتارهايي جامعه محترم پزشکان را نسبت به خود بدبين مي‌کنيم!

طبق اين سنت اولا: ما کساني را که حرفه‌شان سخنراني يا برگزار‌‌کننده کارگاه‌هاست استخدام نمي‌کنيم چون ما خدمتگزاراني داريم که بدون دريافت وجهي با آگاهي از قدم‌ها و سنت‌ها مي‌توانند اين امر مهم را انجام دهند.

ثانيا: از نشريات تأييد نشده NA استفاده نمي‌کنيم چون در غير اين صورت نويسنده يا ناشر آن را تاييد نموده ايم. حتي اگر کساني در NA شغلشان نويسندگي باشد، از نشريات آن‌ها استفاده نمي‌کنيم تا باعث شخصيت‌پردازي نشود.

ثالثا: آيا کسي که ويرايش کتابي از NA را به عهده مي‌گيرد و پول دريافت مي‌کند حرفه‌اي محسوب مي‌شود يا کارمند مخصوص؟

چنانچه دفاتر خدمات انجمن خدمتگزار ‌انجمني نداشته باشد که بتواند کتابي را ويراستاري و ويرايش کند، مي‌توانيم از افراد حرفه‌اي جهت انجام اين امور استفاده نماييم. و حق‌الزحمه پرداخت نماييم.

حال يک مرکز خدماتي NA چه کارهايي مي‌کند و چگونه پاسخگوي اعضاي خود است؟ ترجمه، چاپ، توزيع نشريات و خدماتي از قبيل برقراري خطوط تلفن، روابط‌عمومي و ساير کميته‌هاي خدماتي و پيام به معتاداني که در دسترس نيستند مانند بيمارستان‌ها و زندان‌ها و …

آن‌ها به‌صورت ارايه يک گزارش شفاف و پاسخگويي به چگونگي عملکرد ساليانه به ساختار خدماتي که از آن طريق به ناحيه‌ها و بعد به‌کميته‌هاي شهري و بالاخره به نمايندگان گروه‌ها انتقال مي‌يابد.

بخش اول و دوم سنت ۸ به ما يادآوري مي‌کند که غير‌حرفه‌اي باشيم در غير اين صورت از راستاي هدف اصلي خارج شده و عده‌اي از اعضاء خواهند مرد. NA  را متخصص در مسايل معتادان معرفي نکنيم، چون حرفه‌اي نيستيم. توانايي انجام تمام خدمات را نداريم بنابراين از يک‌سري افراد حرفه‌اي با رعايت تمام اصول و قراردادهايي صريح و روشن استفاده مي‌کنيم.

اصل روحاني سنت هشتم: فروتني به ما يادآور مي‌شود هميشه غير‌حرفه‌اي باقي بمانيم. ارزش برنامه NA در شناخت اعتماد معتادان به يکديگر است که ريشه در درک کمک يک معتاد به معتاد ديگر دارد. در يک گروه NA هيچ‌گاه افراد و کساني که مدارک و مدارج تحصيلي يا تخصصي دارند جايگاه خاصي ندارند.

گمنامي ‌اين سنت به اين معناست: گرچه حرفه‌اي‌ها از مراکز معتبري مدرک گرفته‌اند ولي NA هيچ‌گاه متخصصين تأييد شده‌اي ندارد. همچنين به ما کمک مي‌کند با احساس وفاداري اصول NA را بدون دريافت هيچ‌گونه وجهي به‌رايگان در اختيار ديگر معتادان قرار دهيم؟ حال سؤال اين است که ما چگونه مي‌توانيم شرايطي فراهم نماييم که گروه‌هاي NA  بتوانند غير‌حرفه‌اي باقي بمانند؟

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۳