نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد

سنت ششم:

 

يک گروه NA هرگز نبايست هيچ موسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تاييد و يا در آنها سرمايه‌گذاري کند يا نام NA را به آنها عاريت دهد. مبادا مسائل مادي و ملکي و شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.

سنت‌هاي دوازده‌گانه ما نه از آسمان آمده اند و نه يک شبه خلق شده‌اند اين سنت‌ها به تدريج شکل کنوني را به خود گرفته و در پاسخ به مشکلات عيني و مشخصي که در مقاطع مختلف رشد انجمن پيش آمده و احيانا موجوديت يا ماهيت انجمن ما را تهديد کرده به‌وجود آمده است. اينکه انجمن ما پس از گذشت نيم قرن از دوران شکل‌گيري همچنان برقرار مانده و پيوسته در حال رشد بوده است به‌وضوح نشان دهنده کارايي اين سنت‌هاست. سنت‌ها موجب حفظ ما در برابر فشارهاي داخلي و خارجي که ممکن است باعث نابودي‌مان شود، مي‌گردد.

«عضو مسئول و سازنده جامعه »، قاعدتا يعني کسي که از انزواي معتاد‌وار دوران اعتياد فعال بيرون آمده و با ساير اعضاء جامعه  ارتباط سازنده و مسئولانه دارد. يا به عبارت ديگر با گذر از آن بي‌تفاوتي و خود‌محوري زمان مصرف  نه تنها نسبت به بهبودي شخصي بلکه در مورد بهبودي اجتماعي نيز احساس مسئوليت مي‌کند. انجمن معتادان گمنام نيز در مقام يکي از نهادهاي اجتماعي جامعه، اگر بخواهد عضو مسئول و سازنده جامعه خود باشد، قاعدتا بايد در جهت هدف اصلي انجمن با ساير نهادهاي اجتماعي در ارتباط و تعامل باشد، به آنها کمک کند و از آنها کمک بگيرد و بدين ترتيب نقش خود را در اجتماع ايفا کند.

جلسات گروه‌هاي NA اصلي‌ترين و قوي‌ترين ابزار ما براي تحقيق هدف اصلي يعني پيام‌رساني است. بنا‌بر‌اين دليلي ندارد که گروه‌هاي ما خود را از ارتباط و بده‌بستان با ساير گروه‌ها و نهاد‌هاي اجتماعي و هم‌چنين بهره‌گيري از امکاناتي که آنها در اختيار دارند محروم کنند. ما براي تشکيل جلسات‌مان با رعايت سنت هفتم از مکان‌هاي تجمع عمومي مثل پارک‌ها فرهنگ‌سرا‌ها و غيره، استفاده مي‌کنيم. براي معرفي انجمن در همايش‌ها و گردهم آيي‌هاي تخصصي شرکت مي‌کنيم با رعايت گمنامي فردي از رسانه‌ها فراگير به‌منظور اطلاع‌رساني بهره گيريم و براي پيام‌رساني و تشکيل جلسه به بيمارستان‌ها زندان‌ها کلينيک‌ها يا مرکز سم‌زدايي خصوصي و دولتي مي‌رويم. سنت ششم ارائه دهنده رهنمود‌هايي در مورد چگونگي اين ارتباط و بده‌بستان‌هاي معمول است.

بعضي از عبارات کليدي که در سنت ششم آمده عبارتند از: «موسسه مرتبط» و «ساز مان خارجي» ، «تاييد»، «به عاريت دادن نام NA»  و «سرمايه‌گذاري»

موسسات مربوط يعني نهادهايي که در نظر عامه مردم، هدف يا ماموريت آنها شباهت‌هايي با انجمن ما دارد مثل بخش‌هايي از بهزيستي خانه‌هاي بهبودي مراکز سم‌زدايي کلينيک‌هاي ترک اعتياد مراکز پژوهشي و آموزشي که در زمينه اعتياد کار مي کنند و ماند اينها که هدف و ماموريت همه کمک به معتادان است ولي نهاد‌هايي هم هستند که هدف و ماموريت اصلي شان چيز ديگري است اما از آنجا که طرف مراجعه معتادان هستند ممکن است ما به منظور پيام‌رساني جلساتي در آنجا تشکيل دهيم مانند زندان‌ها بيمارستان‌ها و…

همچنين نهادهايي که ما در کار پيام‌رساني از امکاناتشان استفاده مي‌کنيم و عامه مردم حضور انجمن را در اين نهاد‌ها، معمولا در قالب جلسات NA به‌صورت مدام مشاهده مي‌کنند مثل شهرداري‌ها، فرهنگسرا‌ها مساجد، حسينه‌ها و…

– سازمان‌هاي خارجي به‌عبارتي همان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند که به قصد سود‌آوري تشکيل مي‌شود. حال چه هدف و ماموريتشان ربطي به مساله اعتياد داشته باشد چه نداشته باشد و افراد و گروه‌هاي اجنماعي با سرمايه‌گذاري و در اين بنگاه‌ها در سود به دست آمده شريک مي‌شوند.

– تاييد: چنانکه در کتاب پايه آمده است به معتناي تصديق يا توصيه کردن و يا تعريف و تمجيد کردن است. وقتي مي‌گوييم ما هيچ يک از موسسه‌هاي مرتبط را تاييد نمي‌کنيم يعني گروه‌هاي ما از کارايي يا مفيد بودن يا برتري روش فلان موسسه تعريف و تمجيد نمي‌کنند. به کسي توصيه نمي‌کنند که براي حل مشکلش به فرد يا موسسه خاصي مراجعه کند و در جلسات بهبودي و کارگاه‌ها از کتاب‌ها نشريات و اقلام تبليغاتي بيرون از انجمن و همين‌طور از سخنران‌ها، محققان و مجريان حرفه‌اي، برگزاري کارگاه‌هاي روان‌شناختي خود‌ياري و شناخت درماني و غيره استفاده نمي‌کنند. مثلا اينکه يک گروه يا خدمت‌گزاري که به نوعي نمايندگي گروه را بر‌عهده دارد از فلان کمپ سم‌زدايي يا خانه بهبودي تعريف و تمجيد کند يا به تازه‌واردان توصيه کند براي حل مشکلات خانوادگي به فلان مشاور مراجعه کنند. مصداق تاييد «مستقيم» و مغاير سنت ششم است. ما ممکن است از طريق رفت و آمد تبليغات يک موسسه و يا دعوت از سخنران‌هاي‌ NGO‌هاي ديگر به جلساتمان و يا به عاريت دادن نام NA به يک موسسه ديگر و يا استفاده از نام سازمان‌ها و موسسه‌ها در مشارکت‌هاي خود به نوعي موجب تاييد آنها شديم.

گروه‌هاي NA علاوه بر رد اين نوع تاييد‌هاي صريح و مستقيم از تاييد ضمني يا تلويحي يا غير‌مستقيم چنين موسساتي نيز دوري مي‌کنند. مثلا اگر تشکيل جلسه يک گروه در موسسه‌اي شائبه تاييد آن موسسه را به وجود آورد، معقول اين است كه اعضاي گروه با مراجعه به وجدان فردي و وجدان‌گروهي تعيين کنند که آيا  حضورشان در آن موسسه به معناي به معناي تاييد ضمني نيست؟ آيا نمي‌شود مکان بهتري براي تشکيل جلسه يافت؟ آيا مي‌توان تمهيداتي يافت تا به واسطه آن براي تازه‌واردان و حاضران در آن موسسه روشن کرد که اين حضور و تشکيل جلسه به معناي تاييد آن موسسه نيست؟

اينکه بعضي از موسسات احيانا بخواهند از نام NA بهره‌برداي کنند يا به عبارتي «نام NA را به‌عاريت بگيرند» نشانه خوش نامي و مقبوليت انجمن معتادان گمنام در چشم مردم است. در بسياري از کشور‌ها و نهاد‌هاي دولتي و غير‌دولتي تهسيلات و بودجه‌هايي براي کمک به معتادان اختصاص مي‌دهند و در جامعه‌اي که خوش‌نامي و کارايي NA در کمک به معتادان روشن شده باشد ممکن است بعضي افراد يا موسسات بخواهند از نام  NAبراي پيش‌برد اهداف خود استفاده کنند در چنين مواردي گروه‌هاي ما در قالب ساختار خدماتي مي‌توانند از يک‌سو با ثبت حقوقي نام و نشان NA و از سوي ديگر با حضور فعال در عرصه اطلاع‌رساني و معرفي انجمن و تفکيک آن از موسسات مرتبط اين سنت را عملا به اجرا در آورند.

در خيلي از کشور‌ها انواع و اقسام بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد که ممکن است در زمينه اعتياد کار کنند چنانکه گفتيم مبناي اين بنگاه‌ها سود‌آوري است و اساسا به همين منظور تشکيل مي‌شوند. به‌عبارت ديگر اگر پس از کسر هزينه‌ها سودي عايد صاحب بنگاه نشود آن بنگاه تعطيل خواهد شد. کلينيک‌هاي خصوصي ترک اعتياد يا خانه‌هاي بهبودي نمونه‌اي از اين بنگاه‌ها هستند وجود چنين بنگاه‌هايي امري اجتناب‌ناپذير است و طبيعي است که بعضي از اين بنگا‌ها کارايي بيشتري داشته باشند و بعضي کمتر به اين ترتيب ممکن است به ذهن کسي خطور کند که خود انجمن معتادان گمنام که در زمينه اعتياد و ترک مصرف تجربه‌هاي فراواني دارد، چرا نبايد با استفاده از کارشناسان مجرب، اقدام به کار‌آفريني و تاسيس چنين بنگاه‌هايي مثلا بيمارستان‌هاي زنجيره‌‌اي سم‌زداي کند؟ يا چرا نبايد در بنگاه‌هايي که در اين زمينه کار مي‌کنند، مثلا يک موسسه نشر که کتاب‌هايي در زمينه اعتياد چاپ مي‌کند، سرمايه‌گذاري کرده و سود به‌دست‌آمده را صرف تسهيل در پيام‌رساني کند؟

جواب احتمالا روشن است: زيرا اگر اين سرمايه‌گذاري به شکست بينجامد، ممکن است موجوديت گروه به خطر بيفتد و اگر همراه با موفقيت باشد، بسيار احتمال دارد که مسائل مالي، ملکي و شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد. نکته مهم در اين مورد اين است که خطاب سنت ششم مثل تمام سنت‌هاي دوازده‌گانه گروه‌هاي NA هستند نه اعضاي NA. به عبارت ديگر سنت ششم، گروه‌هاي NA را از سرمايه‌گذاري در موسسه‌هاي مرتبط و يا سازمان‌هاي خارجي منع مي‌کند، نه افراد عضو را.

سنت ششم حد و  مرز‌هاي ما را مشخص کرده ولي مردم ممکن است در تشخيص تفاوت بين NA و موسسه‌هاي مرتبط دچار اشتباه شوند خانه‌هاي بهبودي در خارج از NA كه به‌عنوان يک شغل از سوي بعضي از اعضاي NA راه‌اندازي شده و يا اعضاي ما در آنجا کار مي‌کنند، لازم است مردم در تشخيص اين تفاوت ياري دهند نه اينکه براي سود و منفعت شخصي، حتي گاهي  عمدا اين دو را يکي جلوه دهند.

اينگونه مراکز در کشور‌هاي ديگر اين امر را رعايت مي‌کنند. در ساعتي که قرار است يک جلسه NA برگزار شود به افراد بستري اعلام مي‌شود که: «يک گروه دوازده قدمي تا دقايقي ديگر جلسه‌هاي خاص بهبودي خود را در فلان سالن يا در محوطه بيرون برگزار مي‌کنند، کساني که تمايل دارند مي‌توانند شرکت کنند.»  ديگر هيچ سعي و کوششي نمي‌شود که به فرد بستري شده و يا همراهان او يکي بودن خود با اين انجمن را القا و يا بهتر بگوييم، تفهيم کنند.

يکي از دوستان نقل مي‌کرد که براي بستري شدن به کمپ ….. تلفن کردم وخواستار اطلاعاتي شدم. شخص محترمي که به پرسش‌هاي من پاسخ مي‌داد در پايان صحبت‌هايش تاکيد کرد که در صورت تمايل قبل از بستري شدن در اين کمپ، حتما بايد در دو جلسه NA شرکت کرده باشيد!!

سرمايه‌گذاري در موسسات مرتبط يا سازمان‌هاي خارجي منع مي‌کند نه افراد عضو را اما گروه مستقل است از افراد و اعضاي NA مخصوصا اعضاي که مالک اين نوع بنگاه‌هاي اقتصادي هستند مثلا خانه‌هاي بهبودي و يا مراكز نشر كتاب‌هاي مربوط به اعتياد و مانند اينها يا در چنين بنگاه‌هايي کار مي‌کنند، اگر اخلاقاَ بخواهند از سنت ششم پيروي کنند، شايسته است بين هويت شغلي خود و هويتشان در مقام عضو انجمن تفکيک قايل شوند، و از جلسات رابطه راهنما و رهجويي و دوستي‌هاي انجمني براي رونق فعاليت اقتصاديشان استفاده نکنند.

اما رعايت اين نکته امري که به آگاهي فرد و مهم‌تر از آن به پاي‌بندي او به‌اصول روحاني برنامه بستگي دارد و به هر‌حال ممکن است افرادي عضو و يا غير‌عضو چه از سر‌نا‌آگاهي و چه دانسته و به عمده، بخواهند از نام و اعتبار NA به قصد منفعت شخصي بهره‌‌برداري کنند از سوي ديگر گروه‌هاي NA هيچ ابزاري براي اعمال قدرت و بازدارندگي در اختيار ندارند و نمي‌خواهند داشته باشند يا به عبارت ديگر نمي‌توانند و نمي‌خواهند هيچ عضوي را مثلا به دليل رعايت نکردن سنت‌ها توبيخ يا تنبيه و يا از عضويت محروم كنند. احيانا به اين وسيله به رعايت سنت ششم، يا هر سنت و روال‌‌ها مجبور کنند، پس چه بايد کرد؟

کار اين ابزارگروه‌هاي NA در برخورد با چنين مسئله‌اي،  آگاهي‌رساني است در سه سطح مختلف است: الف) آگاه کردن فرد خاطي ب) آگاه کردن ساير اعضا‌ها مخصوصا تازه‌واردان پ) آگاه کردن جامعه.

موسسه‌اي را فرض کنيد که خدمات سم‌زدايي به معتادان ارائه مي‌دهد و در ضمن کتاب‌ها و نشرياتي در زمينه اعتياد هم چاپ مي‌کند و تعدادي از مالکان  و يا کارکنان اين موسسه هم عضو NA هستند و در جلسات گروه‌هاي مختلف NA شرکت مي‌کنند. اين موسسه منابع مالي و بنابر‌اين امکانات تبليغي گسترده‌اي دارد و در نتيجه نه تنها در جامعه کاملا شناخته شده است، بلکه عامه مردم بر اثر نا‌آگاهي، اين موسسه را با انجمن معتادان گمنام يکي مي‌پندارند. حال فرض کنيد کارکنان اين موسسه بخواهند از جلسات NA براي تبليغ و جلب تازه‌واردان استفاده کنند، مثلا در مشارکت‌هايشان در جلسات NA، به  آن موسسه، کارکنانشان، يا کتاب‌هايي که چاپ مي‌کند اشاره و يا حتي از آنها تعريف و تمجيد کنند، يا در اطراف جلسه‌ها يعني جايي که به‌‌طور معمول محل تجمع اعضاء، بلافاصله پس از پايان جلسه‌هاست، بساط فروش نشريات‌شان را پهن کنند يا بخواهند تازه‌واردان را به استفاده از خدمات سم‌زدايي آن موسسه تشويق کنند.

 

در چنين وضعيتي چه بايد کرد؟

از آخر شروع کنيم، اينکه نام NA و موسسه ديگري به هم پيوند خورده باشد و عامه مردم به شکل گسترده انجمن معتادان گمنام را با موسسه‌اي مشابه و بالعکس اشتباه بگيرند، احتمالا نشانه کم‌کاري انجمن ما در کار اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي در سطح جامعه است. در چنين حالتي، حضور فعال‌تر و خلاقانه‌تر در عرصه روابط عمومي مخصوصا رسانه‌هاي گروهي فراگير –  تلويزيون، راديو و مطبوعات باعث تفكيك انجمن ما از موسسات مشابه و تاكيد بر اين نكته خواهد شد كه NA هيچ موسسه مشابه يا مرتبطي را تاييد نمي‌كند و هويت كاملا مستقلي دارد.

در مواقعي كه اعضاي يك موسسه خارجي يا مرتبط سعي مي‌كنند به هر نحوي از جلسات NA به نفع اهداف و منافع آن موسسه استفاده كنند، گاهي صرف آگاه كردن آنان از مغاير بودن اين عمل با سنت ششم كافي است‎. زيرا ممكن است آنان اين كار را از سر ناآگاهي انجام داده باشند. راه ديگر، آگاه كردن اعضا مخصوصا در جلسه است. خدمت‌گزاران گروهي كه با چنين مشكلي مواجه است، مي‌توانند از يكي از اعضا بخواهند چند دقيقه در مورد سنت ششم در جلسه صحبت كند و تصريح كند كه في‌المثل نشريات انجمن فقط در جلسات و دفاتر خدماتي‏، و با عبارت تاييد شده در مجمع خدمات جهاني NA، فروخته مي‌شود‏، و نشريات ديگر مورد تاييد انجمن معتادان گمنام نيست. نيز، اگر در جلسه‌اي مشاركت يكي از اعضاء در حكم تاييد تلويحي يا مستقيم آن موسسه بود، منشي گروه مي‌تواند بدون ايجاد تشنج، از يكي از اعضاي باتجربه بخواهد چند دقيقه در اين مورد صحبت كند. او بايد براي گروه روشن سازد كه سنت ششم براي بقا و رشد معتادان اهميت حياتي دارد. ما نمي‌توانيم سنتي را كه بقاي NA بدان بستگي دارد ناديده بگيريم. فراموش نكنيم كه اين ما هستيم كه بايد ۱۲ سنت خودمان را رعايت كنيم نه ديگران.

رعايت فردي سنت‌ها و آگاه كردن ديگران، امري است كه شايسته است همه خود را در قبلا آن موظف بدانيم، زيرا سنت‌هاي ما رشته‌هاي واقعي پيوند ما هستند و تنها با درك و اجرايشان است كه كاربرد پيدا مي‌كنند.

در پايان توجه شما را به دستاوردهاي بعضي كارگاه‌هايي كه در مورد سنت ششم برپا شده است، جلب مي‌كنيم.

 

اين كارها مطابق با سنت‌ها است

روابط‌عمومي خوب با ديگران و جامعه

همكاري و تعاون با ديگران

دقت كنيم كه مردم از تفاوت NA با ديگر موسسات آگاه شوند

رعايت دوازده سنت در سطح گروه و اجتماع

رعايت اصول روحاني اين سنت شامل: تواضع، درستي، ايمان، هماهنگي و گمنامي

تماس بين انجمن و جامعه براي درك بهتر از NA

رعايت حدود و حد و مرز خودمان و شفاف‌سازي

همكاري با موسسات مرتبط بدون وابستگي

اختصاص پول قسط براي انجام هدف اصلي

صرف وقت و انرژي به رساندن پيام واضح NA

 

اين كارها مغاير با اين سنت است

تاييد كردن

سرمايه‌گذاري كردن

به عاريت دادن نام NA

تبليغ در مورد سازمان‌هاي ديگر

منحرف كردن پول NA از مسير اصلي و يا كمك مالي

استفاده كردن از نشريات و سخنرانان NGOهاي ديگر

گره خوردن هويت NA با سازمان‌هاي ديگر

حمايت از سازمان‌هاي ديگر

تامين بودجه موسسه‌هاي مرتبط و سازمان‌هاي خارجي

 

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۱