اگر از برنامه هاي مديريت دانلود استفاده ميکنيد ابتدا آنرا غير فعال نموده و سپس دانلود کنيد

 راهنما

 

    منشي
تعداد دانلود: ۵۳۴۹ دفعه
منشي جلسه بسته
دریافت فایل
     منشي
تعداد دانلود: ۴۶۵۷ دفعه
منشي جلسه باز
دریافت فایل
    گرداننده
تعداد دانلود: ۵۱۴۷ دفعه
گرداننده جلسه بسته
دریافت فایل
    گرداننده
تعداد دانلود: ۴۸۷۵ دفعه
گرداننده جلسه باز
دریافت فایل