• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
آسيا پاسفيک 1395

اولين همايش فرامنطقه آسيا پاسفيک

 اين همايش در تاريخ جمعه 20 الي يکشنبه 22 اسفند ماه 1395 در شهر کاتماندو کشور نپال برگزار خواهد شد.