ناحيه يک شامل گروه هاي استان آذربايجان غربي مي باشد.   اولين جلسه بهبودي در ناحيه يک ، در شهرستان اروميه و در تاريخ هشتم مرداد 1377 برگزار گرديد. این ناحیه شامل اروميه، ماكو، پلدشت، بازرگان، قره ضياءالدين، چالدران، خوي، سلماس، ايو اوغلي، ديزج ديز، نقده، اشنويه، پیرانشهر،...

ادامه مطلبادامه مطلب