آئین نامـه داخلی دفتـر مرکزی انجمن معتادان گمنام ایـران آئین نامه ذیل با در نظر گرفتن قدمها، سنتها، و مفاهیم خدماتی انجمن معتادان گمنام و شرایط کنونی با هدف تسهیل در امور جاری دفتر مرکزی در تاریخ 6/ 12/ 1389 تهیه و تنظیم گردیده است. تعـریف دفتر مرکزی...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام  دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام ايران، جهت تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن، توسعه وهماهنگي وتامين خدمات به اعضاءگروهها وجامعه در چهارچوب 12قدم،12سنت و12مفهوم خدماتي تشکيل شده است خدمات رساني به تمامي  گروههاي NAدر ايران همچنين پاسخگوئي به تماس سازمانها،گروههاي NA وجامعه...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر خدمات جهاني شعبه ايران منظور از خدمات جهاني، خدماتي است که کلا" با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد.ونيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروههايش وبه جامعه ارائه مي کند. مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ارتباطات، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي وهمکاري است ما اين...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته اطلاع رساني و روابط عمومي وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته زندان ها و بيمارستان ها ( H&I )  کميته فرعي زندان ها و بيمارستان ها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند. توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام...

ادامه مطلبادامه مطلب

آدرس جلسات کميته وبسايت و آدرس جلسات شوراي منطقه ايران این کمیته وظیفه   ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه  را دارد . که از طريق جمع آوري  اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران آن را انجام میدهد. تسهيل در...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته کارگاه هاي شوراي منطقه ايران  کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب....

ادامه مطلبادامه مطلب

ناحيه بيست و نه شامل گروه هاي استان خراسان جنوبی مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در فروردین ماه  سال 1382 برگزار گرديد. این ناحیه شامل بیرجند_قاین _طبس_ فردوس_ نهبندان _سربیشه _مود _اسدآباد_ خضری_ نیمبلوک _حاجی آباد_ دیهوک _عشق آباد _سرایان _بشرویه_ آیسک و ارسک...

ادامه مطلبادامه مطلب

ناحيه بيست و هشت شامل گروه هاي استان ایلام مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر آبدانان و در بهمن ماه سال 1384 برگزار گرديد. این ناحیه شامل .آبدانان،ارمو،ایلام،ایوان،بدره،چم کبود،دره شهر،دهلران،سرابله،شهرک هزارانی،مهران،ملکشاهی،مورموری،موسیان،میشخاص،هلیلان،شهرک شهیدکشوری،شباب می باشد . در حال حاضر اين ناحيه از یک کميته شهري...

ادامه مطلبادامه مطلب