معرفي انجمن معتادان گمنام ________________________________________ »معرفي انجمن معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌ شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان،...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر خدمات جهاني - شعبه ايران تلفن :44721104- 021 پست الکترونيک: wso@na-iran.org آدرس دفتر مرکزي NA ايران ميدان شهيد دکتر فاطمي-خيابان جويبار-شماره 29- طبقه همکف تلفن: 41539 فکس:88894639 پست الکترونيک: info@na-iran.org...

ادامه مطلبادامه مطلب

خطوط تلفني کميته هاي اطلاع رساني ايران خطوط تلفني ماندگار کميته اطلاع رساني ناحيه 09148269500 آذربايجان غربي 1 09112283408 مازندران 2 09123260656 تهران،سمنان 3 09186565505 کرمانشاه 4 09169090560 خوزستان،ايلام 5 09189612787 مرکزي 6 09133009810 اصفهان 7 09179171377 فارس، کهکيلويه و بويراحمد 8 09171676366 کرمان 9 09151093600 09155594163 خراسان جنوبي،رضوي 10 09191526055 قم 11 09139672585 يزد 12 09118292505 گيلان 13 09191450581 زنجان 14 09167149455 لرستان 15 09175767026 هرمزگان 16 09186734220 همدان 17 09123680057 البرز 18 09157883102 خراسان شمالي 19 09174478810 بوشهر 20 09134811486 چهار محال وبختياري 21 09145058018 آذربايجان شرقي 22 09111802300 گلستان 23 09191816120 قزوين 24 09185399902 کردستان 25 09148096963 اردبيل 26 09150251066 سيستان و بلوچستان 27 09124031301 شوراي منطقه ايران...

ادامه مطلبادامه مطلب

ايميل مسئولين اداري وکميته هاي فرعي شوراي منطقه اي ايران گرداننده plan@na-iran.org نايب گرداننده vchair@na-iran.org منشي secretary@na-iran.org رابط اول delegate@na-iran.org رابط دوم delegate@na-iran.org کميته اطلاع رساني pi@na-iran.org کميته زندانها و بيمارستانها h-i@na-iran.org کميته فصل نامه pb@na-iran.org کميته کارگاه ها workshops@na-iran.org مدير مسئول دفتر مرکزي info@na-iran.org کميته وبسايت و آدرس جلسات webservant@na-iran.org...

ادامه مطلبادامه مطلب

نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2...

ادامه مطلبادامه مطلب

معرفي انجمن معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان، با هدف کمک و...

ادامه مطلبادامه مطلب

نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2...

ادامه مطلبادامه مطلب

نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته 2 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 2...

ادامه مطلبادامه مطلب

نمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 1 برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته 1...

ادامه مطلبادامه مطلب