تنها شما ميتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد. شايد اين کار چندان آسان نباشد . ما در تمام دوران مصرفمان مي گفتيم<من مي توانم از پس مواد بر آيم .>اين گفته حتي اگر در ابتدا حقيقت داشت ،حالا ديگر چنين نيست.مواد مخدر ما را زير سلطه...

ادامه مطلبادامه مطلب

فقط براي امروز به خودت بگو: فقط براي امروز، افكارم را بر روي بهبوديم متمركز خواهم كرد،زندگي مي‌كنم و بدون مصرف هيچ گونه ماده مخدّري روز خوبي خواهم داشت. فقط براي امروز، به كسي در NA اعتماد خواهم كرد، كسي كه مرا باور كند و مي‌خواهد در بهبوديم...

ادامه مطلبادامه مطلب

آئین نامـه داخلی دفتـر مرکزی انجمن معتادان گمنام ایـران آئین نامه ذیل با در نظر گرفتن قدمها، سنتها، و مفاهیم خدماتی انجمن معتادان گمنام و شرایط کنونی با هدف تسهیل در امور جاری دفتر مرکزی در تاریخ 6/ 12/ 1389 تهیه و تنظیم گردیده است. تعـریف دفتر مرکزی...

ادامه مطلبادامه مطلب

اطلاعات عمومي   نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد. دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات...

ادامه مطلبادامه مطلب

گزيده‌اي از راهنماي خدمات جهاني و بولتن‌هاي مايملک معنوي و قرارداد وديعه نام و آرم NA   »          اجزاء تشکيل دهنده خدمات جهاني ________________________________________ »          خدمات جهاني آن دسته از خدماتي است که با مسائل، مشکلات و نيازهاي انجمن در کل سروکار دارد و به اعضاء، گروهها و جامعه...

ادامه مطلبادامه مطلب

» نشريات نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد. دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد...

ادامه مطلبادامه مطلب

معرفي انجمن معتادان گمنام ________________________________________ »معرفي انجمن معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌ شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان،...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام  دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام ايران، جهت تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن، توسعه وهماهنگي وتامين خدمات به اعضاءگروهها وجامعه در چهارچوب 12قدم،12سنت و12مفهوم خدماتي تشکيل شده است خدمات رساني به تمامي  گروههاي NAدر ايران همچنين پاسخگوئي به تماس سازمانها،گروههاي NA وجامعه...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر خدمات جهاني شعبه ايران منظور از خدمات جهاني، خدماتي است که کلا" با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد.ونيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروههايش وبه جامعه ارائه مي کند. مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ارتباطات، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي وهمکاري است ما اين...

ادامه مطلبادامه مطلب