معرفي انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان، با هدف کمک و نجات معتادان از چنگال اعتياد به مواد مخدر فعال است.

روش بهبودي از بيماري اعتياد در معتادان گمنام بر مبناي ارزش درماني کمک يک معتاد به معتاد ديگر است. اعضاي اين انجمن از طريق کارکرد «دوازده قدم» معتادان گمنام و شرکت مرتب در جلسات گروهي ، چگونگي زندگي بدون مصرف مواد مخدر را از يکديگر مي‌آموزند و  پيامد هاي ناشي از بيماري اعتياد را بهبود مي‌بخشند.

انجمن معتادان گمنام به هيچ سازماني وابسته نيست و هيچ كمكي (اعم از وام، وقف، هديه و…) را نمي پذيرد.

هزينه‌هاي اين انجمن فقط از طريق کمک‌هاي داوطلبانه اعضا و فروش نشرياتش تامين مي‌شود.

انجمن معتادان گمنام مراکز درماني ترک اعتياد يا کمپ‌هاي سم‌زدايي ندارد و تنها از طريق برگزاري جلسات گروهي تلاش مي‌کند يک حلقه حمايتي دائمي از معتادان در حال بهبودي  بوجود آورد.

  1. NA مخفف عبارت Narcotics Anonymous به معني معتادان گمنام است.