• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
جلسات فارسي زبان در سوئد

Stockholm

استکهلم

دوشنبه ساعت: ۳۰: ۱۸

جمعه ساعت: ۳۰: ۱۸

تلفن گروه: ۵۷ ۱۵ ۰۴۸ ـ ۰۷۲

 

آدرس:


Kista torg 2, Stockholm


Göteborg

 

چهارشنبه ساعت: ۱۹:۰۰

يکشنبه ساعت: ۰۰: ۱۶

تلفن گروه: ۹۲ ۴۱ ۴۲۳  ـ ۰۷۰

 

آدرس:

Fiskhamnsgatan 41, Göteborg