انجمن معتادان گمنام ایران

انجمن معتادان گمنام در ایران

 

انجمن معتادان گمنام پیام رسانی خود در ایران را ، از سال ۱۳۶۹ هجری شمسی توسط چند عضو که با کمک اصول انجمن بهبودی خود را دنبال می کردند ، در مرکز بازپروری قرچک آغاز نمود.

در سال ۱۳۷۳ با افزایش تعداد اعضای در حال بهبودی و حمایت های معنوی مسئولین ، اولین جلسه خارج از محل باز پروری قرچک به فعالیت نمود.

این انجمن  در  سال ۱۳۸۵ از پلیس امنیت ناجا و درسال ۱۳۹۲ از وزارت  محترم  کشور با شماره ثبت ۲۱۰۶۵ ، مجوز فعالیت  سازمان های مردم نهاد در سطح ملی را دریافت کرد .

به دلیل رعایت  اصل گمنامی، هیچ مدرکی از حضور اعضا در انجمن  تهیه نمی شود .

و در نتیجه تهیه آمار دقیق اعضای در حال بهبودی مسیر نیست ، در حال حاضر ، هر روزه جلسات متعددی در اکثر نقاط کشور برگزار می شود و تعداد قابل توجهی از معتادان توانسته اند ، با کمک اصول این انجمن از چنگال بیماری اعتیاد رها شوند .

رشد این  جلسات و گروه ها ، تنها شاخص موفقیت انجمن معتادان گمنام ایران است .

در حال حاضر معتادان گمنام  ایران ، به طور هفتگی حدود ۲۳۰۰۰ جلسه در شهرهای بزرگ ، کوچک و حتی روستا ها برگزار می کند .

 

پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام

پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام