• 0
  اطلاعات تماس- ايميل مسئولين

  ايميل مسئولين اداري وکميته هاي فرعي شوراي منطقه اي ايران گرداننده plan@na-iran.org نايب گرداننده vchair@na-iran.org منشي secretary@na-iran.org رابط اول delegate@na-iran.org رابط دوم delegate@na-iran.org کميته اطلاع رساني pi@na-iran.org کميته زندانها و بيمارستانها h-i@na-iran.org کميته فصل نامه pb@na-iran.org کميته کارگاه ها workshops@na-iran.org مدير مسئول دفتر مرکزي info@na-iran.org......

 • 0
  چشم انداز روابط عمومی معتادان گمنام

  نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲......

 • 0
  خطوط تلفني کميته هاي اطلاع رساني ايران

  خطوط تلفني کميته هاي اطلاع رساني ايران خطوط تلفني ماندگار کميته اطلاع رساني ناحيه ۰۹۱۴۸۲۶۹۵۰۰ آذربايجان غربي ۱ ۰۹۱۱۲۲۸۳۴۰۸ مازندران ۲ ۰۹۱۲۳۲۶۰۶۵۶ تهران،سمنان ۳ ۰۹۱۸۶۵۶۵۵۰۵ کرمانشاه ۴ ۰۹۱۶۹۰۹۰۵۶۰ خوزستان،ايلام ۵ ۰۹۱۸۹۶۱۲۷۸۷ مرکزي ۶ ۰۹۱۳۳۰۰۹۸۱۰ اصفهان ۷ ۰۹۱۷۹۱۷۱۳۷۷ فارس، کهکيلويه و بويراحمد ۸ ۰۹۱۷۱۶۷۶۳۶۶ کرمان ۹......

 • 0
  در باره ما

  معرفي انجمن معتادان گمنام ________________________________________ »معرفي انجمن معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌ شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از......

 • 0
  دفتر خدمات جهاني – شعبه ايران

  دفتر خدمات جهاني – شعبه ايران تلفن :۴۴۷۲۱۱۰۴- ۰۲۱ پست الکترونيک: wso@na-iran.org آدرس دفتر مرکزي NA ايران ميدان شهيد دکتر فاطمي-خيابان جويبار-شماره ۲۹- طبقه همکف تلفن: ۴۱۵۳۹ فکس:۸۸۸۹۴۶۳۹ پست الکترونيک: info@na-iran.org...

 • 0
  معرفی انجمن معتادان گمنام

  معرفي انجمن معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA)1) نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان، با هدف کمک......

 • 0
  نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان

  نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۱ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۱......

 • 0
  نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان

  نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتاداننمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲......

 • 0
  نمونه نوشته ۳ برای سایت انجمن معتادان

  نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲ برای سایت انجمن معتادان نمونه نوشته ۲......