0

سنت نهم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت نهم : NA تحت اين عنوان هرگز نبايست سازماندهي شود، اما مي توانيم هيات هاي خدماتي و يا کميته هايي تشکيل دهيم که مستقيماً در برابر...

0

سنت دهم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دهم : معتادان گمنام،هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعي کشانده شود. اوايل که وارد انجمن معتادان گمنام...

0

سنت یازدهم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد. چرا درک واجراي سنت ها:سنت يازدهم اصل خدمت،که لازمه به کارگيري سنت يازدهم است،به تلاش و فعاليت ما بستگي دارد. براي اينکه بتوانيم تا حد توان به...

0

سنت دوازدهم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دوازدهم : گمنامي اساس روحاني تمام سنت هاي ما مي باشد و هميشه يادآور اين است که اصول را به شخصيت ها ترجيح دهيم . ضمن تشکر...

  • a
  • a
  • a
0

نوشته نمونه گالری ۱

شرح متن اخبار و اطلاع رسانی ها و در این بخش قرار میگیرد که میتواند شامل تصاویر و فایل باشد...